הקבץ אירופה המודרנית - מערב ומרכז אירופה- לתלמידים ממשיכים בלבד

ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ו

(מסגרת 317)

אחראית: ד"ר נועה גדי

 

לימודי אירופה המודרנית

אירופה של שנות האלפיים היא ה'עולם החדש', המפתיע, מתגוון ומתעצב מחדש. הקבץ זה נועד לאפשר לתלמידים היכרות עם מקורותיה ויסודותיה של התרבות וההיסטוריה  האירופאית. עושרה של תרבות אירופה והתהפוכות ההיסטוריות שידעה היבשת חרגו הרבה אל מעבר לגבולותיה הגיאוגרפיים. הגותם של אינטלקטואלים אירופאים, היצירה האמנותית, האדריכלות, דפוסי הארגון הפוליטיים והכלכליים, צמיחתם של זרמים מחשבתיים ואידיאולוגיות פוליטיות, מגמות של ריאקציה דתית מול נטיות של חילון, מלחמות, עימותים פוליטיים, המצאות וגילויים מדעיים, מבני שפה והתפתחותם של דפוסים מנטליים – כל אלו טבעו חותם בחברה ובתרבות האנושית בכללה.

תחום לימודי אירופה מורכב משני הקבצים: א. מערב ומרכז אירופה ב. רוסיה ומזרח אירופה. כל אחד מההקבצים הוא בינתחומי ומאפשר התמקדות באחד מהמרכזים האירופאיים הגיאו-פוליטיים והתרבותיים. על התלמיד/ה לבחור אחד מההקבצים (פירוט בהמשך).

הקבץ מערב ומרכז אירופה

 הקבץ זה עוסק במרחב הגיאוגראפי, התרבותי והפוליטי של מערב ומרכז אירופה, כאשר נהר הריין זורם ביניהם. מרכז אירופה- האזור שבין נהר הריין במערב ועד פולין במזרח, המדינות הבלטיות בצפון-מזרח, והאימפריה האוסטרית בדרום- היה נתון במשך מאות שנים לדומיננטיות גרמנית. מרחב זה, שלא היה מונוליטי מכל בחינה שהיא, כלל בתוכו מבנים ודגמים פוליטיים, דתיים וחברתיים, שהתקיימו במסגרת תרבות גרמנית הגמונית. מיקומו הגיאוגרפי של המרחב הגרמני מסביר בין השאר את יכולתו להשפיע על אזורים רבים ביבשת, ובה בעת להיות מוזן על ידם. מאותו מרחב צמחה בסוף המאה ה- 19 מדינת הלאום הגרמנית, שהמחלוקת סביב אופייה הייחודי מלמדת על היותה מסגרת פוליטית ותרבותית שלא ניתן היה לסווג אותה בפשטות כ"מערבית" או "מזרחית".                                                  
מערב אירופה כולל את כל המרחב המצוי מנהר הריין בצפון-מזרח, עד לאוקיינוס האטלנטי במערב ולים התיכון בדרום. במרחב הטרוגני זה התפתחו רבים מן המבנים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים הקרויים כיום "מערביים", ומן המטרופולינים הגדולים הם נפוצו לרחבי האימפריות הקולוניאליות. למעשה, ללא הבנת האזור הזה ותולדותיו, לפחות מאז המהפכה הצרפתית, אי-אפשר להבין את מה שאנו מכנים כיום "העולם המערבי", שכן בו נולדו הדמוקרטיה הפרלמנטרית, הקפיטליזם התעשייתי, תרבות הצריכה ועוד. כל זה לא התפתח באופן אחיד, אלא בדגמים מתחרים בארצות הלאום השונות באזור. אולם קשה להבין את המרחב הזה ואת המערביות בכלל ללא עיון מעמיק בחיי הרוח ובאמנות שהתפתחו בתרבויות השונות שבו. זהו האזור שבו נולדו הקולנוע והציור המודרני, שבו צמחו אמנים כמו ג'יימס ג'ויס, פבלו פיקסו ופרנסואה טריפו, ובו התחילה ההגות הליברלית, הפמיניסטית, והפוסט-מודרנית. השיעורים אשר יתמקדו בהיסטוריה, בתרבות, בהגות ובאמנות של מערב אירופה מסוף המאה ה- 18 ועד ימינו, יאפשרו מבט השוואתי על דגמים שונים של מערביות ועיון מעמיק בחלק מן המושגים, היצירות והאנשים המכוננים כל מי שמגדיר עצמו כ"מערבי".


  

מבנה מסלול הלימודים:

  

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה*

8 ש"ס

סה"כ המסלול ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סה"כ המסלול כולל סמינריון

20 ש"ס

*ניתן לכלול לימודי שפות: גרמנית, רוסית, ספרדית או צרפתית למתקדמים (בהתאם למסלול הנבחר). ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת המתקדמים (מתוך 8 ש"ס)

לא יינתן "פטור" מ-4 ש"ס ע"ס שפת-אם, שליטה בשפה או "פטור" בחוג הלימודים השני.

 

 לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח