מסלול מדעי החברה

מסלול מדעי החברה מורחב 

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה למדעי החברה כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, תקשורת ועוד.

 

מבנה המסלול

מבוא לסוציולוגיה (שיעור ותרגיל)

4   ש"ס

מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור ותרגיל)

4   ש"ס

קורסי בחירה

8–9 ש"ס

סמינריון

3–4 ש"ס

סה"כ:                                                 

20 ש"ס

  

לפירוט הקורסים במסלול

 

קורסי מבוא

  •  תלמידים שהחוג האחר הנלמד במסגרת הדו-חוגית הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יש לבחור ממבואות החוג למדע המדינה או קורסי בחירה נוספים.

  •  אם הקורסים "מבוא לסוציולוגיה", "מבוא לאנתרופולוגיה", אחד ממבואות מדע המדינה או "שיטות מחקר איכותניות" נלמדים במסגרת  החוג האחר, אפשר לבחור קורסי מבוא חלופיים ממסלול מדעי החברה או קורסי בחירה נוספים.

סמינריון

  • ניתן להרשם לקורסי סמינר רק החל מהשנה השלישית ללימודים.
  • סמינריון מהפקולטה למדעי החברה מחייב הגשת עבודה סמינריונית (אין אופציה של הגשת רפראט)
  • סמינריון במדעי החברה דורש בדר"כ כתנאי השתתפות בקורס: "תיאוריות סוציולוגיות" ו/או קורס ב"שיטות מחקר". יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון קורסי הבחירה.
  • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי".

מסלול מדעי החברה מצומצם – 6 ש"ס

הלומדים במסלול זה יכולים להרשם למבחר של קורסי בחירה ממסלול מדעי החברה שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

 

קורסים

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל במבוא לסוציו

**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00נפתלי003 זאב סגל
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר אלמוזני אסיףסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי103
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי105
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי105
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי103
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי106
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר אלמוזני אסיףסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל באנתרפולוגיה:

**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00נפתלי210
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי210

יש לבחור באחד מהתרגילים הבאים:

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00נפתלי207
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר ב'תרגילג'15:00–17:00נפתלי105
1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר ב'תרגילד'08:30–10:00נפתלי205
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00נפתלי105
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה - עודכן ב-3.1.16 (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00נפתלי205
1041110109 - מבוא לאנתרופולוגיה - עודכן ב-3.1.16 (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00נפתלי205
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי210
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א' ה'08:30–10:00נפתלי210
1031100204 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי206
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206
1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
מר הוד תמירסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי107
1031100203 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן כחלון רותםסמסטר א'תרגילג'16:00–17:00נפתלי107
1071110201 - מבוא למדעי הפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גליתסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00גילמן223 (אולם ברגר)
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי004
1009182002 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00נפתלי004
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב' ה'08:30–10:00נפתלי004
1009155501 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' זסלבסקי אינהסמסטר ב'שיעורב'08:30–11:00נפתלי201
1009155502 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' גפטר ליסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00נפתלי318
1009155503 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- (תאריך בחינה)
גב' גפטר ליסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00נפתלימ005
1009155511 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב מיכל בן נוח טליטמן סמסטר ב'שיעורד'13:00–16:00נפתלי101
1009155512 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' נוידרפר אילהסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00נפתלי318
1009155513 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' נוידרפר אילהסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00נפתלי318

קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400

דרישת קדם לכל שיעורי הבחירה מהפקולטה למדעי החברה: שמיעת שנ

לכל קורסי החוג היבטים התפתחותיים בחינוך

(0721) יש לבדוק דרישות קדם.

1041358701 - יש קוויריות מחוץ לאקדמיה?תיאוריה קווירית מפרספקטיבה מקומית** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00נפתלי204
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0721202001 - זהות מגדרית בייעוץ וטיפול (תאריך בחינה)
ד"ר בוקובזה גבריאלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00שרת432
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תה'11:00–14:00נפתלי104
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 זאב סגל
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר ב'שו"תה'16:00–19:00נפתלי210
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' מזרחי ניסים
פרופ' רבינוביץ דני
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי201

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

סמינריונים של הפקולטה למדעי החברה מחייבים הגשת

עבודה סמינריונית (לא רפראט).

1085313501 - תקשורת,גזענות וסקסיזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00נפתלי425
** הרישום לקורס במזכירות החוג לתקשורת
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'12:30–16:00נפתלי421
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00נפתלי421
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
0687445802 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
** דרישת קדם: הקורס מבוא לסוציובלשנות
1085309101 - זהות בעידן דיגיטאלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00נפתלי422
** הרישום לקורס במזכירות החוג לתקשורת
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח