כללי

החל משנת תשע"ד פועלת בחוג תכנית חדשה לתואר שני, משותפת לאוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שתציע את מערך הקורסים הרחב והמגוון ביותר לתלמידי תואר שני בלימודים קלאסיים. התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להעמיק את לימודיהם בתחומי הלימוד של העולם הקלאסי לתקופותיו, על היבטיו השונים, כולל קורס שנתי בתולדות המחקר ובשיטות המחקר המקובלות בלימודים קלאסיים.

לימודי התואר השני בחוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא מוצעים בשני מסלולים:

א.  מסלול עם עבודת גמר (מסלול מחקרי) בהתמחות בלשונות הקלאסיות – יוונית או רומית.

ב.  מסלול ללא עבודת גמר (מסלול עיוני) בהתמחות בלשונות הקלאסיות – יוונית או רומית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח