מזכירות החוג

מנהלה (בנין גילמן חדר 438)

התכנית היא באחריות מנהלית של בית-הספר לפילוסופיה, והיא מופעלת בשיתוף עם בית-הספר להיסטוריה, בית-הספר למדעי היהדות ובית הספר למדעי התרבות.

חברי צוות ההיגוי של התכנית:

פרופ' מנחם פיש - יו"ר ביה"ס לפילוסופיה

ד"ר הדה בן בסט - ביה"ס למדעי התרבות

ד"ר נחמה ורבין - ראשת התכנית למדעי הדתות

פרופ' גדעון בוהק - תכנית הלימודים למדעי הדתות

פרופ' רון מרגולין - תכנית הלימודים למדעי הדתות

גב' נאווה ויינשטוק - מזכירת התכנית

 

מזכירות:

בניין גילמן, חדר 438,
טל' 03-6405627,
פקס': 03-6405628

קבלת קהל:
ימים א',ב', ה' בשעות: 10:00-14:00, יום ג' בשעות: 11:00-15:00

דוא"ל: navakw@tauex/tau.ac.il

אתר בית הספר באינטרנט:

http://www.tau.ac.il/humanities/philosophy-school/about_us.heb.html

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח