קורסי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

סמסטר א'

תכנית כתיבה

מסגרת 120

0626206401 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג104
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג105
0626206402 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00ווב103
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00רוזנברג205

קורסי בסיס

מסגרת 120

0626128001 - מבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture (תאריך בחינה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00ווב001
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00ווב001
0626114002 - תרגיל כתיבה -תרבות אנגליה (תאריך בחינה)
מר גלעד ברונשטייןסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג106
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד

מסלול לימודים אמריקניים

0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד211
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן280
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן280
* קורס זה במערכת תלמידים מופיע גם תחת שם - שו"ת ארה"ב

קורסי תיאוריה

0626125001 - מבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory (תאריך בחינה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00ווב001
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00ווב001
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד
0626129001 - תרגיל מבוא לתיאוריה (תאריך בחינה)
גב' זאידי קאנאלססמסטר א'תרגילא'16:00–18:00ווב103
0626121701 - ניתוח שירה ** Poetry Analysis (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00ווב001
** לא ללימודים אמריקניים
0626121601 - תרגיל ניתוח שירה (תאריך בחינה)
גב' אליזבט קרסנוברודסקיסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג102

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

0626230401 - ספרות יהודית אמריקנית Jewish American Literature (תאריך בחינה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב102
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב103
0626207401 - ספרות לפני מלחמת האזרחים Antebellum Fiction (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב103
0626229501 - סידני וספנסר: ענקי הרנסנס האנגלי** Sidney and Spenser: the K (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג106
** לא ללימודים אמריקניים, לפני 1800
0626236201 - דיקנס והעידן הויקטוריאני ** Charles Dickens and the Victoria (תאריך בחינה)
גב' מירב קורן-קאוקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב103
** לא ללימודים אמריקניים
0626255301 - ספרות ערבית-אמריקנית: ממקור עד זמננו Modern Arab-American Li (תאריך בחינה)
ד"ר מוריס עבליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב102
0626255501 - סיפורת אורבנית אמריקנית עכשיווית Contemporary American Urba (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103
0626272701 - הקול האמריקני The Voice of America (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626253901 - ספרות ההרלם המתחדש ** The Literature of the Harlem Renaissan (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
** לא לתלמידים שלמדו בעבר קורס "ספרות אפריקנית-אמריקנית" של
0626236401 - אוסקר ווילד: אירוניה ואומנות השקר Oscar Wilde: Irony and th (תאריך בחינה)
גב' תמר גרסטנהברסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
** לא ללימודים אמריקניים

קורסי בחירה חוץ חוגיים למסלול לימודים אמריקניים

קורסים מן החוץ למסלול לימודים אמריקניים

0621108601 - המאה האמריקנית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0677210701 - יחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה, 1965-1948 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00רוזנברג209
0680404601 - מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן455
**סמינר שילקח כקורס מתקדם
0851621301 - אגדות ( וס)אנדרסון:רטוריקה חדשנית בניאו -פוסטמודרניזם (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00מכסיקוא206
0851610901 - ריאליטי: החומר של הטלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00מכסיקוא206
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206
0851761501 - פילם נואר/ נאו נואר (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו208
1031368701 - פוליטיקה וחוק נפגשים-בית המשפט העליון האמריקאי (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי105
1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי105
1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי106
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תב'09:00–12:00נפתלי204
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ204
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
**לא לתלמידים שבוחרים בקורס "Techno-Utopia"
1662150101 - Techno-Utopia: Introduction to the Social and Cultural Histo (תאריך בחינה)
Dr. David Snyderסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00גילמן306
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 18.10.2015 - 24.12.15
**הקפו / משקלו של הקורס 3 ש''ס ייחשב כ- 2 ש"ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון
**לא לתלמידים שבוחרים בקורס "סוגיות בהסטוריה של האינטרנט" של

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

**סמינר מתאים גם לתלמידי תואר שני
** לא ללימודים אמריקניים
0626313401 - פסטורליזם אמריקני American Pastoralism (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00דן-דוד212
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד212
0626313501 - תנועה ומקצב בשירה Movement and Rhythm in Poetry (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב105
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב301
0621328401 - היסטוריה אפריקנית-אמריקנית מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**רק לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים
0626380001 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00ווב501

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

0626423801 - טרגדיה שקספירית ** Shakespearean Tragedy (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג211
**הסמינר פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בלבד באישור המרצה
**לתשומת לבכם: הסמינר מתקיים בשעות שונות בסמסטרים שונים
0626423401 - טרנסלאומיות בלימודים אמריקניים Transnationalism in American (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00ווב501
0626409601 - הנרי ג'ימס ומודרניזם Henry James and Modernism (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב501
0626424301 - אמריקנים ככובשים ובוני אומה ** Americans and Occupiers and (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ארז מנלהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00מכסיקוג206
פרופ' ארז מנלהסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00ווב105
***סמינר מרוכז למשך חודש החל מ- 21 בצמבר
**שיועבר ב-8 מפגשים עד תאריך 14 בינואר 2016
**סה"כ 32 ש"ס
**רק לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים
**באישורה של פרופ' שמיר בלבד
0626480001 - סמינר מחלקתי MA (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'סמינרה'16:00–18:00ווב101

סמסטר ב'

תכנית הכתיבה

מסגרת 120

0626206403 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00
0626206404 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00
0626206405 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג209
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג103

קורסי בסיס

מסגרת 120

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00ווב001
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00ווב001
0626116001 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
גב' יערה נוטעסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00גילמן317
0626116002 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
מר יונתן אנגלנדרסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00ווב102
0626116003 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
גב' ניצן לפידותסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג103
0626122001 - שקספיר Shakespeare (תאריך בחינה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282

מסלול לימודים אמריקניים

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן304
* קורס זה במערכת תלמידים מופיע גם תחת שם - שו"ת ארה"ב
0626236101 - אמקסיקה: הסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקו (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג102
**קורס בעברית
0626255601 - מדיניות חוץ אמריקנית American Foreign Policy (תאריך בחינה)
Dr. Denis Jettסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
Dr. Denis Jettסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן304
**באישורה של פרופ' מלאת שמיר בלבד

קורסי תיאוריה

מסגרת 120

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0626121201 - תרגיל ניתוח סיפורת (תאריך בחינה)
גב' נעמי מיכלוביץ'סמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00גילמן317

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

0626201401 - ספרות פוסט קולוניאלית Post-Colonial Fiction (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
**לא ללימודים אמריקניים
0626230701 - ג'יין אוסטין ** Jane Austen (תאריך בחינה)
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
**לא ללימודים אמריקניים
0626236001 - ספרות ולימודי מוגבלויות: ייצוג הנלעג Literature and Disabili (תאריך בחינה)
דר' דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0626214201 - אדית וורטון: הרומנים והנובלות המרכזיים Edith Wharton: The M (תאריך בחינה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב102
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0626255201 - תיאטרון מחאה - על הממד הפוליטי בדרמה האמריקאית Playwrights (תאריך בחינה)
מר נועם גילסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0626235601 - סוגיות מגדר במחזות שייקספיר**Tragic Men, Comic Women in Shak (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב102
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג212
**לפני 1800 לא ללימודים אמריקניים
0626234701 - מיתוסים אמריקנים: גיבור העל מ-1940 עד 2010American Myths: th (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב103
0626231501 - שירה רומנטית Romantic Poetry (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב101
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב105
0626205301 - רב-תרבותיות בספרות אמריקנית Multiculturalism in American Li (תאריך בחינה)
דר' דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב103
דר' דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב103
0626254101 - קומיקס אלטרנטיביים והזהות האמריקנית Alternative Comics and A (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
0626236301 - משוררים מגיבים לאמריקה Poets Respond to America (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00
0626236501 - הפואטיקה של הפרוזה Prose Poetics: Daniel Defoe, Jonathan Sw (תאריך בחינה)
מר רון בן טוביםסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג209
מר רון בן טוביםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג102
**לפני 1800 לא ללימודים אמריקניים

קורסי בחירה חוץ חוגיים למסלול לימודים אמריקניים

קורסים מן החוץ למסלול לימודים אמריקניים

0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
0662196101 - המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי? (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0662223801 - אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן307
0677122901 - יהודי ארצות הברית, 2016-1654: היסטוריה, חברה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
0851614801 - הקולנוע האמריקאי בשנות ה- 70:מארתור פן עד סטיבן ספילברג (תאריך בחינה)
מר דבורה ארזסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00מכסיקו212
0851621501 - הסרטים של האחים כהן:היבטים קרניבליסטים (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206
0851621601 - הקולנוע העכשווי של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
1662236301 - Poets Respond to America (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics** (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00רוזנברג102
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 16.02.14 - 22.05.14
**הקפו / משקלו של הקורס 3 ש''ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

0626313301 - סיפורת של גבריות Fictions of Masculinity (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב501
0626313601 - ספרות והעיר Literature and the City (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00ווב401
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0626380002 - סמינר מחלקתי BA (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב501

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

0626423801 - טרגדיה שקספירית Shakespearean Tragedy (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג211
**הסמינר פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בלבד באישור המרצה
** לתשומת לבכם: הסמינר מתקיים בשעות שונות בסמסטרים שונים
0626423901 - הרומן ומושג התרבות The Novel and the Concept of Culture (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב401
0626424101 - שפה שגויה ב/כ-שירה Wrong Language in/as Poetry (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב301
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב301
0626480002 - סמינר מחלקתי MA (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00ווב501
- (תאריך בחינה)
סמסטר '

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח