מוסדות בית הספר

ראש בית הספר- פרופ' חיים כהן

מזכירת בית הספר ומזכירת תלמידי מחקר - ליאת ניסנוב

מועצת בית הספר - כל חברי הסגל מדרגת מרצה ומעלה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח