מהלך הלימודים


סך כל שעות הלימוד לתואר ראשון בחוג במסלול זה : 62 ש"ס.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח