בחינות

AspMaker2010s

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 15.5.16

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 18.9.16

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 14.3.16

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 8.8.16

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   18/01/2016  13:30  13/03/2016  16:00 
  בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   18/01/2016  13:30  14/02/2016  09:00 
  בחינה   תורת ההגה   פרופ' משה פלורנטין   20/01/2016  09:00  17/02/2016  09:00 
  בחינה   תכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת   מר שמואל פרץ   20/01/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   גב' נחמית פרי   20/01/2016  13:00  15/02/2016  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון העת העתיקה     מועד א : 22/01/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה מ"א במסלול סגנון: העת העתיקה,לשון חז"ל ואר   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 22/01/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינה   תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א')   מר רוני כהן   22/01/2016  09:00  19/02/2016  09:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   24/01/2016  13:00  22/02/2016  09:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א')   פרופ' רון מרגולין   26/01/2016  13:00  23/02/2016  09:00 
  בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   27/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
  בחינה   מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה   ד"ר נועם מזרחי   28/01/2016  13:00  28/02/2016  16:00 
  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית     29/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
  בחינה   מבוא לחסידות ותנועת המוסר   פרופ' רון מרגולין   29/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
  בחינה   תחביר לשון המקרא   ד"ר אורה עמבר   31/01/2016  13:00  04/03/2016  09:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר אורה עמבר   31/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
  בחינה   לשונות וכתבים במרחב השמי   מר רועי ברון   02/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
  בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים**   ד"ר אדם אפטרמן   02/02/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
  בחינה   נוסחים ותרגומים של המקרא   ד"ר גיא דרשן   03/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
  בחינה   מבוא לבלשנות שמית **   פרופ' שלמה יזרעאל   04/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
  בחינה   אהבה במקרא: קריאה מגדרית   ד"ר אשמן אהובה   07/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
  בחינה   מבוא לתורת הסוד **   ד"ר רונית מרוז   07/02/2016  13:00  13/03/2016  16:00 
  בחינה   המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה   ד"ר אנבסה טפרה   08/02/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   פרופ' יחזקאל מוצפי   10/02/2016  13:00  20/03/2016  16:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א -לשון ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   מועד א : 18/03/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינת בית   מבוא לארמית הבבלית (חלק א') **   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 08/02/2016 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 15.2.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 17/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 24.3.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   שכר ועונש בחיי היחיד והציבור ביצירה המקראית   פרופ' דלית רום-שילוני   מועד א : 10/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 17.2.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 20/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 27.3.16 בשעה 13:00

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   ארמית מקראית   ד"ר רעיה חזון   13/06/2016  13:30  10/07/2016  09:00 
  בחינה   אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות   ד"ר אנבסה טפרה   15/06/2016  13:00  13/07/2016  09:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   15/06/2016  09:00  12/07/2016  09:00 
  בחינה   עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   16/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
  בחינה   תורת הצורות**   פרופ' משה פלורנטין   16/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
  בחינה   ספרות הכישוף היהודית, מהעת העתיקה ועד ימינו   פרופ' גדעון בוהק   17/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
  בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   17/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
  בחינה   מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו   ד"ר נועם מזרחי   19/06/2016  13:00  19/07/2016  13:00 
  בחינה   לשון חז"ל**   פרופ' משה מורגנשטרן   20/06/2016  13:00  20/07/2016  13:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')   פרופ' רון מרגולין   22/06/2016  13:00  22/07/2016  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א במסלול סגנון   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 24/06/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון חז"ל וארמית     מועד א : 24/06/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינה   פרגמטיקה**   ד"ר ורד סיידון   24/06/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   26/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
  בחינה   סיפורי בראשית: מסורות ומקורות   ד"ר גיא דרשן   27/06/2016  09:00  31/07/2016  13:00 
  בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'   מר טל קיטנפלון   29/06/2016  13:00  02/08/2016  09:00 
  בחינה   חז"ל ספרותם ועולמם   פרופ' ורד נעם   29/06/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר ,ד"ר רעיה חזון   03/07/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
  בחינה   לשון המקרא וסגנונו   ד"ר נועם מזרחי   04/07/2016  13:00  02/08/2016  13:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר רעיה חזון   06/07/2016  09:00  03/08/2016  09:00 
  בחינה   בחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א'     08/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
  בחינה   ייצוגה של ממלכת ישראל בספר מלכים   ד"ר אשמן אהובה   08/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א- לשון העת החדשה   פרופ' תמר סברן   מועד א : 05/08/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני במקרא     מועד א : 25/10/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני בפילוסופיה יהודית     מועד א : 25/10/2016 בשעה : 09:00 ; אין מועד ב

  בחינת בית   מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות   פרופ' מאירה פוליאק   מועד א : 22/06/2016 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 26.6.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 21/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 25.7.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   ספרות מסופוטמית והמקרא **   ד"ר גיא דרשן   מועד א : 23/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 26.6.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 25/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 28.7.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   מבוא לארמית הבבלית (חלק ב') **   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 24/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 1.7.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 25/07/2016 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 1.8.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   אחים ונוכרים: דרכי גיבוש זהות לאומית בהיסטוריוגרפיה המקראית   ד"ר סינתיה אדנבורג   מועד א : 26/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 3.7.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 27/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 3.8.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   החוק המקראי בין ספרות למציאות   ד"ר אסנת ברתור   מועד א : 03/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 10.7.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 02/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 9.8.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   אמהרית מדוברת   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 05/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 12.7.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 03/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 10.8.16 בשעה 13:00

  בחינת בית   אמהרית למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 07/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 14.7.16 בשעה 13:00

  מועד ב : 03/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 10.8.16 בשעה 13:00


  בהצלחה בבחינות

  ידיעון הפקולטה למדעי הרוח