קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תשע"ו

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ז'וזה ברונרסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0659241101 - זהויות יהודיות מודרניות: מבט פסיכו היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד212
0659200801 - האם המערב שוקע? היבטים פילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00דן-דוד209

סמסטר א'

קורסי השלמות

0659612601 - הסטוריה אינטלקטואלית א (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץ
פרופ' יוסף שורץ
סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית I - ממרקס להיידגר (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220

שיעורים וסמינרים

0659220301 - שעונים וזמן מימי הביניים המאוחרים למאה העשרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0697409301 - הגות בין-דתית במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00ווב501
0659211301 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'ק"מב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0659999501 - תכונות ראשוניות ותכונות משניות בעת המודרנית המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00רוזנברג107
0659304001 - סמינר מתודולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג107
0659211001 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00
1031448301 - מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורג'14:00–17:00נפתלי419
0659211101 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'12:00–14:00ווב301
0659600101 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209
0659220501 - סלקציה בכמה רמות (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שו"סב'14:00–16:00גילמן317
0659199501 - לוחות שנה ומחלוקות כתתיות (תאריך בחינה)
ד"ר אשבל רצוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00דן-דוד211
1085443101 - פרקים באבולוציה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה
סמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי203
0659220601 - קריאה בטקסטים: הפילוסופיה של הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן362
* מתקיים אחת לשבועיים
0659612301 - הורקהיימר/אדורנו-"דיאלקטיקה של הנאורות" (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659220701 - כתיבה אוטוביוגרפית וקונברסיו בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן450
0659220901 - עולמות חלופיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן261
0659221001 - קריאה ב"ספר האופטיקה" של אבן אל-הית'ם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0659304401 - המיתוס בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659211701 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'ק"מה'12:00–14:00
0659211201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'ק"מד'14:00–16:00

סמסטר ב'

קורסי השלמות

0659614101 - הסטוריה אנטלקטואלית ב (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץ
פרופ' יוסף שורץ
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן305
0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0659250001 - מארג המציאות - חוקי יסוד בפיסיקה (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן307

שיעורים וסמינרים

0659221101 - מדידות ותקנים במדע ובטכנולוגיה: הבטים הסטוריים ופילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262
0659221201 - הפרינג' המדעי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן260
0659241401 - גזע, לאום וגזענות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנאליטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן262
0659248001 - דמיון,בדיה,וסיפור:הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעים ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן305
0659211601 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'ק"מב'14:00–16:00
0659199601 - ראשית המדע: אסטרונומיה בבלית עתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אשבל רצוןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן450
0659131001 - קריאה בטקסטים מכוננים של התרבות הדיגיטאלית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן362
* מתקיים אחת לשבועיים
1085444001 - פרקים באבולוציה של השפה 2** (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה
סמסטר ב'שיעורג'12:00–15:00נפתלי420
0697409801 - מהי תיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן261
0659230701 - יצירתה של תרבות הסייבר: מדמיון טכנולוגי לגאולה חברתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב501
0659221301 - רציונליות, מחוייבות, וגבולות הביקורת: קווים עכשויים למחלוקת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן450
0659220801 - ניטשה-"עיונים שלא בעיתם" (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659320901 - חילון האינסוף:מתמטיקה וקוסמולוגיה מימי הביניים לראשית העת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד209
0659211401 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'ק"מד'14:00–16:00
0659221901 - מבוא לתיאוריה ביקורתית II - הסטרוקטורליזם הצרפתי ומה שאחריו (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן361
0659221501 - אל-ע'זאלי:פילוסוף נגד הפילוסופים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן450
0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא362
0659211501 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'ק"מה'10:00–12:00גילמן497
0659250001 - מארג המציאות - חוקי יסוד בפיסיקה (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן307
0659221701 - מדע, מטפיזיקה וטכנולוגיה: צמיחת מושג האנרגיה ושימורה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן260
0659777701 - פחד: מאפיסטמולוגיה לאתיקה במדע החדש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עופר גלסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח