מבנה תכנית הלימודים

 

   לימודי התואר השני כוללים: 

 • שלב הכשרה, כולל 3 קורסי חובה (סה"כ 8 ש"ס); 
 • קורסי בחירה בהיקף של 24 ש"ס במסלול העיוני  ו-20 ש"ס במסלול המחקרי.

 

 המסלול העיוני

היקף הלימודים במסלול כולל 32 ש"ס לפי הפירוט הבא:

קורסי הכשרה - הכוללים 3 קורסי חובה בהיקף 8 ש"ס

תיאוריות מתקדמות – רוח ואמנויות

 2ש"ס

תיאוריות מתקדמות – משפט וחברה

 2ש"ס

סדנת מחקר לתואר שני

 4ש"ס

סה"כ

 8ש"ס

יש לסיים את שלב ההכשרה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אך מומלץ לשמוע במהלכה שיעורים נוספים כדי לעמוד ביעד של סיום הלימודים בשנתיים.  

 

קורסי בחירה בהיקף 24 ש"ס הכוללים:

 • קורסי שעור לתואר שני
 • קורסי סמינר לתואר שני
 • קורסי סמינר לתואר ראשון (בהיקף של עד 8 ש"ס. בקורסים אלה ניתן להגיש עבודות רפראט בלבד) 
  סה"כ 24 ש"ס

 

חובות התלמידים במסלול:

 • הגשת שתי עבודות סמינר (מתוך קורסי הסמינר לתואר שני בלבד) 
 • בחינת גמר - בחינת הגמר בכתב תהיה מבוססת על רשימה ביבליוגרפית שתקבע לפני הבחינה. השאלות, שתחוברנה על ידי סגל התכנית, תותאמנה לרשימה שנבחרה.
 

המסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול כולל 28 ש"ס לפי הפירוט הבא:

קורסי ההכשרה - הכוללים 3 קורסי חובה בהיקף 8 ש"ס

      תיאוריות מתקדמות – רוח ואמנויות

      2 ש"ס

      תיאוריות מתקדמות – משפט וחברה

      2 ש"ס

      סדנת מחקר לתואר שני

      4 ש"ס

      סה"כ

      8 ש"ס

יש לסיים את שלב ההכשרה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אך מומלץ לשמוע במהלכה שיעורים נוספים כדי לעמוד ביעד של סיום הלימודים בשנתיים. 

 

קורסי בחירה בהיקף 20 ש"ס הכוללים:

 • קורסי שיעור לתואר שני
 • קורסי סמינר לתואר שני
 • קורסי סמינר לתואר ראשון (בהיקף של עד 6 ש"ס. בקורסים אלה ניתן להגיש עבודות רפראט בלבד)
 קורסים אלה ייבחרו בהתאמה לנושא עבודת הגמר או בכמה דיסציפלינות בהתייעצות עם יועצת התכנית ללימודים מתקדמים ובכפוף לתנאי קדם.

 

חובות התלמידים במסלול:

 • הגשת עבודת סמינר אחת (מתוך קורסי הסמינר לתואר שני בלבד) 
 • לימוד שפה זרה שניה
 • מציאת מנחה
 • הגשת הצעת מחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים
 • הגשת עבודת גמר (תזה)

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח