(התכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס (116

 

תלמידי התכנית ילמדו את לימודי הליבה (24 ש"ס), ישתתפו בסדנאות כתיבה בתחום הפרוזה והשירה (ובנושאים נוספים הקשורים בכתיבה יוצרת), לימודי בחירה וסמינריונים.

מספר המקומות בתכנית לכתיבה יוצרת מוגבל.  המבקשים ללמוד בתכנית יגישו לוועדת הקבלה מטלה מעשית,  וזאת לאחר שנמצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. תלמידים שהתקבלו לחוג, אך לא לתכנית, יוכלו ללמוד במגמה לספרות עברית וספרות כללית, או להיבחן לקבלה לתכנית לתרגום ספרות, לפי בחירתם.

הרכב הלימודים בתכנית, בנוסף ל-24 ש"ס של לימודי הליבה:

קורסים ייעודיים של התוכנית – 20 ש"ס

לימודי בחירה וסמינריונים מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית – 20 ש"ס

מבנה הלימודים בתכנית לכתיבה יוצרת במשך שלוש שנות התואר:

בשנה הראשונה ילמדו כל תלמידי התכנית בסדנאות משולבות של פרוזה ושירה. כל תלמיד ילמד בסדנה אחת בכל סמסטר, אצל אותו מורה בשני הסמסטרים. בתום השנה הראשונה ללימודים יתקיים מיון, שיקבע מי מהתלמידים ימשיך בתכנית ומי לא יוכל להמשיך ללמוד במסגרת התכנית לכתיבה יוצרת. מי שיבחר או ייאלץ להפסיק את לימודיו בתכנית לכתיבה יוצרת יוכל להמשיך בלימודים בחוג לספרות, במגמה לספרות עברית וספרות כללית. כל השעות שנלמדו בשנה הראשונה ייספרו במסגרת הלימודים לקראת התואר. למי שיעברו למגמה האחרת בתום השנה הראשונה ללימודים יהיה סך כל השעות הנדרשות להשלמת התואר 56 ש"ס במסלול הדו-חוגי (ולא 64 ש"ס, כנדרש במגמת מקצועות הכתיבה).

התלמידים שיעברו לשנה השנייה במסגרת התכנית לכתיבה יוצרת ישלימו בשנים ב' ו-ג', בנוסף לסדנאות, את כל המחויבויות הייעודיות (ראו להלן) ואת שאר לימודי הבחירה והסמינריונים.

הלימודים הייעודיים (20 ש"ס):

1. סדנאות כתיבה (12 ש"ס): שש סדנאות, אחת בכל סמסטר (לאורך שלוש שנות לימוד). יש ללמוד  סדנאות אצל שני מורים לפחות. במהלך כל סדנה יש להגיש עבודות כתיבה באופן שוטף. בסוף כל סדנה יינתן ציון, כמו בכל קורס בחוג. בשנה א' הסדנאות משותפות לתלמידי פרוזה ותלמידי שירה. בשנים ב' וג'  ישלימו תלמידי הדגש הפרוזה את חובת הסדנאות מרשימת סדנאות הפרוזה, ותלמידי הדגש השירה ישלימו מרשימת סדנאות השירה.

2. סדנאות וקורסים שונים (8 ש"ס): יש לשים לב לקורסים שהם חובה לעומת אלה שהם רשות. לא כל הקורסים מוצעים בכל שנה, ויש לבחור בהתאם למוצע בכל שנת לימודים.

א. סדנה בתרגום סיפורת או שירה לעברית או סדנה בעריכת תרגום (2-4 ש"ס): בשנה ב' או ג' של הלימודים יש לבחור בסדנה אחת (סדנאות אלה לא יינתנו בכל שנה; במקרה כזה יש להצטרף לסדנאות של התכנית לתרגום ספרות).

ב. סדנה בביקורת הספרות (2-4 ש"ס): בשנה ב' או ג' (הסדנה אינה מוצעת בכל שנה).

ג. לימודי הלשון העברית (2-4 ש"ס): בשנה א' או ב' של הלימודים חובה ללמוד קורס אחד מלימודי הלשון העברית. אפשר לבחור קורס היסטורי בלשון עברית מרשימת הקורסים של החוג ללשון עברית. יש להירשם לקורס זה במזכירות החוג ללימודי התרבות העברית.

ד. סדנה בנושא המשיק לכתיבה יוצרת, כגון כתיבת דיאלוג, כתיבת תסריט, כתיבת מחזה, וכיוצ"ב (2-4 ש"ס). אפשר לבחור בקורס כזה מההיצע של החוגים לקולנוע וטלוויזיה או אמנות התיאטרון בשנה ב' או ג' של הלימודים, בכפוף למקומות פנויים בקורסי החוגים האלה. יש להירשם לקורס כזה בחוג הבית שלו.

לימודי בחירה וסמינריונים (20 ש"ס):

א. תלמידי התכנית ילמדו קורסי בחירה בהיקף 12 ש"ס מתוך קורסי הבחירה של מגמת ספרות עברית וספרות כללית. ניתן ללמוד את קורסי הבחירה לאורך 3 שנות הלימודים לתואר, אך בעת הבחירה יש לשים לב לדרישות הקדם של הסמינריונים (אם יש כאלה) כדי לא לעכב את אפשרות ההתקבלתו לסמינריון כלשהו. במסגרת לימודי הבחירה מומלץ ללמוד בקורסים של הספרות/השירה העברית בימי הביניים ובקורסים בתחום הספרות העממית.

ב. תלמידי התכנית ילמדו סמינריונים בהיקף  של 8-6 ש"ס מתוך הסמינריונים של מגמת ספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינריונים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח