מטרת התכנית

 

התכנית מציעה כלים לבדיקה מחודשת וביקורתית של הסדרים חברתיים המבוססים על חלוקה בין גברים לנשים.

דיון פמיניסטי בנשים מעלה חשיבה מחודשת על תפיסת הנשיות ואופני היווצרותה של תפיסה זו, על תפיסת היחסים בין המינים ועל הדינמיות שבהגדרות מגדריות כולל תיאוריות קוויריות. דיון כזה גם מעלה שאלות על מיעוטים מכל הסוגים, על ייצוגם של מיעוטים אלה בתרבות ועל האופן שבו דיון בשוליים החברתיים עשוי לשנות את צורת החשיבה על חברה ותרבות.

מטרת התכנית היא להעניק לסטודנטיות ולסטודנטים כלים תיאורטיים וביקורתיים לחשיבה מדעית ביקורתית על הקשרים בין מגדר, מעמד, גזע, אתניות, לאומיות ומיניות. 

בתכנית תחומי לימוד מגוונים, הנבחנים מנקודת המבט של ביקורת התרבות בכלל ושל הביקורת הפמיניסטית בפרט: היסטוריה, סוציולוגיה, תולדות האמנות, פוליטיקה, ספרות, פסיכולוגיה, משפטים, גיאוגרפיה ותכנון, קולנוע ועוד.

ללימודי התכנית ארבעה מוקדים דיסציפלינריים עיקריים: מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים ואמנויות, וארבעתם משולבים זה בזה בזיקות הדדיות ומשלימות.

 

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח