המסגרות הבית-ספריות המציעות לימודים לתואר שני

לימודים לתואר השני במסגרת בתי הספר:

בית הספר למדעי התרבות

- תכנית בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

- תכנית במחקר התרבות

- תכנית מחקר תרבות הילד והנוער

- תכנית ללימודי תעודה בתרגום ועריכת התרגום

בית הספר לפילוסופיה

- תכנית לימודים במדעי הדתות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח