מהלך הלימודים

1. המסלול הדו-חוגי
2. המסלול המורחב (החד-חוגי)
3. לימודי שפות


המסלול הדו-חוגי

שנה א':

 

מבואות

 

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

2 ש"ס

מבוא לתולדות הערבים והאסלאם

2 ש"ס

מבוא לדת ולתרבות האסלאם

2 ש"ס

מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

2 ש"ס

תרגילים 

 

תרגיל בכתיבת עבודות - בסמסטר השני ללימודים

2 ש"ס

תרגיל לתולדות המזה"ת בעת החדישה

4 ש"ס

בנוסף יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים: 

 

תרגיל לתולדות הערבים והאסלאם 4 ש"ס

תרגיל לדת ולתרבות האסלאם

 
תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית   
   
ערבית למתחילים - ייחשב 6 ש"ס ממכסת שיעורי הבחירה   
   
שנה ב':  
מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת 2 ש"ס
פרוסמינריון 4 ש"ס
ערבית למתקדמים - ייחשב 4 ש"ס ממכסת שיעורי הבחירה  
   
שנה ג':   
סמינריון 4 ש"ס
שנים ב'-ג'  
שיעורי בחירה (במסגרתם ניתן ללמוד גם קורס טקסטים) 26 ש"ס
סה"כ 54 ש"ס

 

המסלול החד-חוגי

שנה א': 

 

מבואות

 

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

2 ש"ס

מבוא לתולדות הערבים והאסלאם

2 ש"ס 

מבוא לדת ולתרבות האסלאם

2 ש"ס

מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית  2 ש"ס

מבוא ללימודי אפריקה

2 ש"ס

תרגילים

 

תרגיל לתולדות המזה"ת בעת החדישה 

4 ש"ס

תרגיל בכתיבת עבודות- בסמסטר השני ללימודים

2 ש"ס

בנוסף יש לבחור 3 מהתרגילים הבאים:

 

תרגיל לתולדות הערבים והאסלאם

4 ש"ס

תרגיל לדת ולתרבות האסלאם

4 ש"ס

תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית  

4 ש"ס 

תרגיל לחקר אפריקה

4 ש"ס

   
ערבית למתחילים - ייחשב 6 ש"ס ממכסת שיעורי הבחירה
 

 

 

שנה ב':

 

מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת 

2 ש"ס

2 פרוסמינריונים 

8 ש"ס

ערבית למתקדמים - ייחשב 4 ש"ס ממכסת שיעורי הבחירה

 

   
שנה ג':  
2 סמינריונים (אחד מהם חובה לתלמידי המסלול) 8 ש"ס
שנים ב'-ג':  
שיעורי בחירה (ניתן ללמוד עד 24 ש"ס מחוגים אחרים) 48 ש"ס
2 קורסי קריאה במקורות ערביים 8 ש"ס
2 הדרכות אישיות 4 ש"ס
סדנה מתודולוגית 2 ש"ס
סה"כ 108 ש"ס


לימודי שפות

החוג מייחס חשיבות רבה ללימודי השפה הערבית ככלי חיוני להכרתן ולהבנתן של החברות הדוברות שפה זו. הציון המושג בלימודי השפה בכל אחד מן השלבים יובא בחשבון בשקלול ציון הגמר. מטרת הלימוד היא להביא את התלמידים לרמת ידע שתאפשר להם להמשיך ולפתח את שליטתם בשפה בכוחות עצמם. הדגש בלימודים האלה הוא על הערבית הכתובה ("הספרותית"), הנחוצה לקריאת המקורות ולמחקר. תלמידים שמתכוונים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים מחוייבים בלימוד קורסי טקסטים.

תלמידים שאינם בעלי ידע קודם בערבית חייבים להשתתף בלימודי ערבית של החוג ברמות מתחילים ומתקדמים בשתי שנות לימודיהם הראשונות. מי ששפת אמם ערבית וכן תלמידים שהתקבלו לחוג לשפה וספרות ערבית (לא כולל מסלול אסלאם) יהיו פטורים מלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים בחוג ללא בחינת מיון. תלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות וציונם 80 לפחות יהיו פטורים מלימודי ערבית למתחילים. יתר התלמידים אשר להם ידע קודם בערבית ומעוניינים לקבל פטור, ייבחנו בבחינת מיון בערבית שתקבע את רמתם, ובמידת הצורך הם ישובצו בקורס ברמה הנדרשת. בחינת המיון בערבית תיערך לפני תחילת הלימודים. מועד הבחינה ונושאים לבחינה יתפרסמו באתר החוג שבאינטרנט במהלך חודש אוגוסט. החוג ממליץ לכל מי שיש לו ידיעה מוקדמת בערבית לגשת לבחינת המיון במטרה לקבל פטור, מלא או חלקי, מלימודי הערבית. תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לפנות לרכז/ת לימודי הערבית בחוג לעצה בנושא הכנה עצמית לקבלת פטור.

תלמידים שיתחילו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית, יוכלו ללמוד קורסי טקסטים בערבית ברמת מתמחים בלבד.

לתלמידים שילמדו ויעברו את הקורס ערבית מתחילים יוכר הקורס כשיעור בחירה בהיקף של 6 ש"ס. לתלמידים שילמדו ויעברו את הקורס ערבית מתקדמים יוכר הקורס כשיעור בחירה בהיקף של 4 ש"ס. תלמידים הפטורים מקורסי ערבית ישלימו את השעות בקורסי בחירה.

 החוג מציע גם לימודי פרסית ותורכית. ניתן ללמוד בשנה השנייה והשלישית שפה מזרח-תיכונית שנייה. לימוד כל אחת משפות אלו ברמת מתחילים או מתקדמים ייחשב כשיעור נבחר אחד בן 4  ש"ס, וישוקלל בציון הסופי בהתאם.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח