תכנית אופקים

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד, המתעניינים בתפיסת היהדות כתרבות, ובמשא ומתן הרוחני שבין תרבות זו לתרבויות העולם בכלל, ולזו המערבית בפרט. מטרת התכנית היא העמקה בלימוד מקורות היהדות והשתלבות באתגרי החינוך במדינת ישראל מתוך רצון להשפיע על פניו התרבותיים של דור העתיד של החברה הישראלית.

התלמידים יתחייבו ללמד את הנושא במערכת החינוך במשך שלוש שנים ובהיקף של שליש משרת הוראה לפחות, ומערכת החינוך תסייע בשיבוצם כמורים בבתי ספר תיכוניים של החינוך הממלכתי.

מסלול הלימודים "אופקים" הוא מסלול דו-חוגי: החוג הראשון הוא "לימודי התרבות העברית" במגמה לפילוסופיה יהודית והחוג לפילוסופיה הוא אחד מהחוגים הנוספים.

סדר הלימודים, חובות התלמידים ודרישות הקדם הם ע"פ המסלול הדו-חוגי אך תלמידי תכנית "אופקים" ילמדו במסגרת החוג לפילוסופיה סה"כ 50 ש"ס.

(1) הקורסים: "מבוא לפילוסופיה יוונית" ו"מבוא לפילוסופיה חדשה" יילמדו במסגרת החוג ללימודי התרבות העברית.

(2) תלמידי המסלול פטורים משיעור בחירה אחד בהיקף של 2 ש"ס.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח