כללי

התואר השני בלימודי מזרח אסיה מכוון להעמיק את הידע הכללי של התלמיד בתרבויות ובשפות השונות של מזרח אסיה ותת היבשת ההודית בתחומים קלאסיים ומודרניים; כל זאת בנושאי מדעי הרוח, החברה, האמנויות והכלכלה.
המטרה היא להקנות לתלמיד התמחות בתחום שייבחר על ידו, בהתאם למסלולי הלימודים הקיימים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח