דבר הדקאן

 

שלום רב,

עיקר ייעודו של אתר הפקולטה הוא להציג מידע בעל ערך שימושי רב עבור תלמידיה: הסדרים וכללים הנהוגים באוניברסיטה, תיאור מבנה הפקולטה ומוסדותיה וכן פרטים על כל חוג וחוג – סדרי הלימודים, רשימת המורים, רשימת הקורסים ועוד.

האתר משמש גם כמפת דרכים האמורה להוביל אותנו אל המחוזות האינטלקטואליים הקסומים שמהם מורכבת הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב ואל העושר הרוחני הגנוז בכל אחד מהם: בקישור מסוים באתר מוצע לכם קורס על המשוררים האנגלים ייטס ואליוט, ובקישור אחר עולה שמו של הפילוסוף הגרמני הגל. החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אתכם לקורס על ארון הספרים היהודי ובחוג ללימודי מזרח אסיה מלמדים על ארצות ועל תרבויות הרחוקות מאתנו מרחק גאוגרפי רב – סין, יפן והודו. לצד אלה, יש חוגים בפקולטה הפותחים שער לאזור שבו אנו חיים, כמו החוגים להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה והחוג ללימודי הערבית והאסלאם. היסטוריה של אירופה, של ארצות-הברית ושל אמריקה הלטינית ניתן ללמוד בחוג להיסטוריה כללית. יש לנו עוד חוגים ללימודי התרבות העברית, לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, ללימודים קלאסיים, לבלשנות, תכנית רב-תחומית ותכנית מצטיינים פכ"מ (ועדיין לא מניתי את כולם). כל חוג ותכנית לימוד הם עולם מלא שאנחנו נקראים להיכנס אל נבכיו. בלימודי התואר השני אנו מציעים, מלבד כל חוגי הלימוד, גם תכניות לימוד מיוחדות, בין-תחומיות. 

מאות תלמידים חדשים מצטרפים מדי שנה בשנה אל אוכלוסיית הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב, בצד האלפים שכבר לומדים בה. חלקם הם תלמידים העושים את כל זמנם במסגרת הפקולטה בשילוב בין חוגי הפקולטה השונים, וחלקם תלמידים שבחרו ללמוד בצד הפקולטה הזאת גם בפקולטה נוספת וליצור שילוב עם משפטים, כלכלה, תקשורת, אמנויות, ביולוגיה או בתחום המדעים המדויקים. אלה גם אלה מבטאים את הצורך העמוק הקיים בקרב חלק לא מבוטל מן הסטודנטים שלנו להכיר את רוח האדם, את תולדותיו, את הגותו ואת הטקסטים המרכזיים שנוצרו במרוצת הדורות בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים. למותר לומר כי לציבור זה נועד לימים תפקיד רב-ערך בעיצוב החברה והסביבה, שכן מכאן יצמחו מורים, מחנכים, סופרים, עיתונאים, דיפלומטים, אנשי תקשורת, חוקרים, פעילי איכות הסביבה ופעילים חברתיים ואינטלקטואלים. מכאן יצמחו אותם אלה אשר ישפיעו באופן מרחיק לכת על התפתחות השפה, על דרכי החשיבה, על זרמי הרוח ועל הערכים המכוננים את חיינו.

הפקולטה למדעי הרוח גאה בתלמידיה בעבר ובהווה. סגל הפקולטה עושה כל מאמץ לייצר עבור התלמידים מרחב אינטלקטואלי ולימודי שיספק את הידע המבוקש ברמה הגבוהה ביותר ובצורה הולמת, וילמד אתכם לחשוב חשיבה ביקורתית. תכניות הלימודים מתעדכנות מדי שנה בשנה, ובצד הדברים הקבועים, שאי-אפשר בלעדיהם, מוצעים בה בכל שנה נושאי לימוד חדשים ולפעמים גם תחומי ידע שלא היו קיימים בעבר. 

לאחר תקופה ממושכת של משבר, השנים האחרונות מהוות תקופה של התאוששות של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אף בפקולטה שלנו נפתחו בשנים האחרונות תכניות ומסלולי לימוד חדשים ייחודיים, כך למשל: תכנית הפכ"מ (פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים), תכנית בין-אוניברסיטאית בלימודי אפריקה, תכנית לימודים לתואר שני בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים, מסלול מצטיינים בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, מסלול בין-תחומי ללימודי תואר שני בישראל הקדום ועוד. כמו-כן, תכנית לימודים לתואר ראשון בשפה האנגלית, שמהווה מוקד משיכה לסטודנטים מחו"ל, פועלת כבר כמה שנים בפקולטה.

אני מקווה אפוא שכל אחד מאתנו – חברי סגל וסטודנטים כאחד, ותיקים כחדשים – ישכיל לעשות את המאמץ הנדרש כדי שנוכל לקיים סדר לימודים תקין, ושבכוחות משותפים נמשיך לטפח את הידע, את הרעיונות ואת הערכים שהפקולטה הזאת מופקדת עליהם.   

ב ב ר כ ה,
פרופ' ליאו קורי
דקאן הפקולטה

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח