תכנית אופקים

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד, המתעניינים בתפיסת היהדות כתרבות, ובמשא ומתן הרוחני שבין תרבות זו לתרבויות העולם בכלל, ולזו המערבית בפרט. מטרת  התכנית היא העמקה בלימוד מקורות היהדות והשתלבות באתגרי החינוך במדינת ישראל מתוך רצון להשפיע על פניו התרבותיים של דור העתיד של החברה הישראלית.

התלמידים יתחייבו ללמד את הנושא במערכת החינוך במשך שלוש שנים ובהיקף של שליש משרת הוראה לפחות, ומערכת החינוך תסייע בשיבוצם כמורים בבתי ספר תיכוניים של החינוך הממלכתי.

מסלול הלימודים "אופקים" הוא מסלול דו-חוגי: החוג הראשון הוא "לימודי התרבות העברית" במגמה לפילוסופיה יהודית; החוג לספרות הוא אחד מהחוגים הנוספים.

סדר הלימודים, חובות התלמידים ודרישות הקדם של תלמידי "אופקים" בחוג לספרות הם ע"פ המסלול הדו-חוגי, אך תלמידי תכנית "אופקים" ילמדו במסגרת החוג לספרות סה"כ 50 ש"ס.

(1) הרישום לחוג לספרות נעשה על פי הנחיות תכנית "אופקים".

(2) תלמידי החוג לספרות במסגרת תכנית "אופקים" חייבים ללמוד בכל קורסי הליבה של החוג (24 ש"ס).

(3) שיעורי הבחירה (בהיקף של 26 ש"ס) יהיו ממגמת ספרות עברית (מסלול 160) או ממגמת ספרות עברית בשילוב קורסים בספרות כללית (מסלול 162), עם הדגש בלימודי היהדות. קביעת קורסי הבחירה והסמינריונים של כל תלמיד תיעשה בתיאום עם יועצי תכנית "אופקים".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח