מסלולי הלימוד

החוג מציע לימודים בשני מסלולים:

1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ובו היקף הלימודים הוא 28 ש"ס

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר, ובו היקף הלימודים הוא 32 ש"ס.

יודגש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו נועל את הדלת בפני תלמידים שירצו ללמוד בעתיד לתואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה ללימודים אלו הכוללים השלמת דרישות הולמות, ובהן כתיבה של עבודה השקולה לעבודת גמר. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח