קורסי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

לימודי התואר הראשון

א. התמחות בשפה היוונית

ש נ ה א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00גילמןא362

מבואות - מסגרת 126

0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן306
**חובה להירשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד212
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד212
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672232701 - קסנופון, קירופיידאה (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן260
0672232801 - ההמנונות ההומריים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן361
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן361

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672257001 - קיקרו, הסוגים (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג107
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג107
0672232301 - קריאה בשירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינריונים- מסגרת 128

0672321201 - דמוסתנס, על הכתר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן497
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
0672322901 - שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן497
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

ב. התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

מבואות - מסגרת 126

0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן497
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית:

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן361
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן361
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00גילמןא362

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672257001 - קיקרו, הסוגים (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג107
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג107
0672232301 - קריאה בשירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121 (קורס שנתי)

0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד212
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד212

שיעורים מתקדמים - מסגרת 127

0672232701 - קסנופון, קירופיידאה (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן260
0672232801 - ההמנונות ההומריים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

סמינריונים- מסגרת 128

0672328801 - ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן260
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית
0672323201 - ורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג211
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית

ג. התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות - מסגרת 120

שיעורי חובה

0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן306
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן497
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית
**חובה להרשם לשו"ת חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
**יש לבחור באחת מקבוצות השו"ת בחוג להיסטוריה כללית

שיעורי בחירה

שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים

0672155001 - תרבות הפנאי של הרומים (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0672155601 - אמנות הדיבור ביוון וברומא: הנאום בבית הדין, באסיפה ובספרות (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן317
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'+ב'שו"תה'09:00–12:00גילמןא362
0672210101 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד212
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד212
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0672220101 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן361
מר אברהם ארואטיסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן361

שיעורים מחוגים אחרים

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0621120501 - דת ופוליטיקה ביוון הקדומה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621120401 - אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה - ב'

שיעורים מתקדמים - מסגרת 122

0672232901 - הרומן בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג211
0672213901 - ההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00רוזנברג104
0672220801 - חוק וצדק בעולם היווני (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן305

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

0672328701 - סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא317
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672346101 - גזענות בעולם העתיק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

לתלמידי תואר שני

סמינרים - מסגרת 620

0672350701 - טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00
**סמינר מ"א. פתוח גם לתלמידי ב"א, שנה ג'
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**דרישת קדם - שפה רומית
0672322901 - שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן497
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א, פתוח גם לתלמידי מ"א
0672328801 - ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן260
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672321201 - דמוסתנס, על הכתר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן497
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323201 - ורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג211
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672346101 - גזענות בעולם העתיק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672328701 - סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא317
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן455
**חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח