בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   ד"ר גורביץ אנה   02/02/2016  09:00  23/02/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   החלטה ורציונליות   פרופ' דקל עדי   05/07/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לפכ"מ   ד"ר פרל ניר   05/07/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
עבודה   מוסר מדינה ומשפט המשך   פרופ' מרגלית יותם   23/06/2016  09:00  26/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח