מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים
 

קורסי החובה

109

ש"ס

קורסי בחירה

41

ש"ס

סה"כ

150

ש"ס

 

קורסי החובה כוללים: 35 ש"ס בקורסים ייעודיים לתכנית הפכ"מ (בתוכם סמינר פכ"מ), 20 ש"ס בפילוסופיה, 24 ש"ס בכלכלה, 20 ש"ס במדע המדינה וחטיבה במשפטים של 10 ש"ס.

קורסי הבחירה כוללים: 29 ש"ס לבחירה מתוך מבחר קורסים, 12 ש"ס סמינרים. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח