לימודי התואר השני

 1.     מסגרות הלימודים לימודי התואר השני בבית הספר 
 2.     תנאי הקבלה
 3.     סדר הלימודים

1. מסגרות הלימודים
לימודי התואר השני בבית הספר מתנהלים בשתי מסגרות:


א. לימודים לתואר השני המתקיימים במסגרת החוגים השייכים לבית הספר ובניהולם: אנגלית ולימודים אמריקניים, בלשנות, לימודים קלאסיים, ספרות, לימודי הערבית והאיסלם, פילוסופיה, צרפתית.

ב. תכניות לימודים לתואר השני המתקיימות במסגרת בית הספר: התכנית למחקר התרבות (במסגרת היחידה למחקר התרבות) והתכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (על תכנית זו מופקד צוות בין-חוגי) והתכנית למחקר תרבות הילד והנוער.

מבחינה מנהלית, בית הספר מופקד רק על לימודי התואר השני ביחידה למחקר התרבות ובתכנית הלימודים הקוגניטיביים . שאר לימודי התואר השני מנוהלים ישירות על ידי מזכירויות החוגים.  פרטים ראו באתר בית הספר: http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

פרטים על התכניות המיוחדות של בית הספר תכנית הלימודים לתואר השני במחקר התרבות (הקישור הוא לאתר היחידה; שימו לב, חובה להתעדכן באמצעות ידיעון הפקולטה):

http://www.tau.ac.il/tarbut/index.html
 
תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה: כמפורט בידיעון

http://humanities.tau.ac.il/cognitive/he/yedion2-he.html2. תנאי הקבלה

ללימודים לתואר השני יתקבלו תלמידים על פי תנאי הקבלה הנהוגים בכל יחידת לימודים. לפי הצורך יוזמנו המועמדים לבחינה ו/או לראיון אישי עם אנשי ועדת התואר השני של היחידה שבה הם מבקשים ללמוד.

כל אחת מיחידות הלימוד עשויה לקבוע דרישות מיוחדות הנוגעות לתנאי הקבלה, לרבות לימודים מוקדמים וידיעת שפות.

3. סדר הלימודים

א. משך הלימודים: משך הלימודים לקראת התואר השני הוא שנתיים; משך הלימודים המרבי לקראת התואר הוא חמש שנים.

ב. מספר שעות הלימוד: מספר שעות הלימוד לתואר השני הוא 28-32 שעות סמסטריאליות. נוסף על כך רשאית כל יחידה לחייב תלמידים בלימודי השלמה.

ג. משימות וחובות אחרות: בכל יחידות הלימוד בבית הספר יש מסלול לימוד מחקר ובו יש לכתוב עבודת גמר, ומסלול לימוד עיוני שבו אין כותבים עבודת גמר, בכפוף לתקנון הפקולטה למדעי הרוח. נוסף על כך נדרשים התלמידים לכתוב עבודות סמינריוניות ולהיבחן בבחינות, לפי המקובל בפקולטה למדעי הרוח.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח