שפות זרות

  • תלמידות ותלמידי תואר שני בלימודי מגדר, הבוחרים במסלול מחקרי, חייבים בשפה זרה שנייה. יש להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשפה שנבחרה עד מועד סיום חובות השמיעה.
  • ניתן להיבחן במגוון שפות. מי שאינם שולטים בשפה זרה שנייה יבחרו באחת השפות הנלמדות ביחידה ללימוד שפות זרות של האוניברסיטה.
  • באשר לשפות שאינן נלמדות ביחידה זו – יש לפנות לוועדת ההוראה של החוג לקבלת אישור.
  • במקרים יוצאי דופן בלבד ניתן לפנות לוועדת ההוראה של התכנית לבקשת פטור מלימוד שפה זרה שנייה.
  • שעות הלימוד של שפה זרה שנייה, אינן משוקללות במניין השעות לתואר.
  • סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל במהלך שבוע השינויים, יחויב בשכר לימוד עבור הקורס.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח