חטיבות לימודים מיוחדות

התכנית מציעה הקבץ תרבות צרפת.

ההקבץ כולל 16 ש"ס ללא סמינריון ו- 20 ש"ס כולל סמינריון.

הקבצים לתכנית הרב תחומית במדעי הרוח-  ראו תכנית הלימודים של התכנית הרב תחומית במדעי הרוח

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח