תנאי הקבלה

א. הקבלה לתואר ראשון תיעשה על פי המפורט באתר ההרשמה ללימודים.

ב. לאופן הלימודים החד-חוגי יתקבלו תלמידים אשר השלימו בציון ממוצע של 85 לפחות  את הקורסים הבאים: 1. מבוא לתרבות אנגליה; 2. מבוא לתרבות אמריקה; 3. תרגיל כתיבה; קורסי בסיס: 4. ניתוח סיפורת; 5. מבוא לתיאוריה וכן לימודי שנה א' בחוג האחר בהיקף של 16 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 80 ומעלה. האופן החד-חוגי נועד לתלמידים מצטיינים, והקבלה אליו מותנית באישורה של ועדת ההוראה של החוג. המשך הלימודים באופן חד-חוגי מותנה ברמת ההישגים בהמשך לימודים של התלמיד בחוג: על התלמיד לשמור על ממוצע של 85 לפחות בהמשך לימודיו בחוג.

תלמידים שהתקבלו לתכנית החד-חוגית ולא יגיעו להישגים מספקים כפי שפורטו לעיל בשנה ב' יועברו לתכנית הדו-חוגית.

ג.  תנאי הקבלה למסלול לימודים אמריקניים זהים לתנאי הקבלה למסלול לאנגלית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח