משך הלימודים והיקפם

  • משך הלימודים בתכנית הוא שנה אחת והיקפם 22 ש"ס, להם יתווספו מפגשים עם אנשי מקצוע בתחום. למועמדים הנדרשים ללימודי השלמות יתווספו ללימודי העריכה הלשונית קורסי השלמות בהיקף 12 ש"ס. 
  • משך הלימודים בתכנית לחייבים בלימודי ההשלמה הוא שנתיים.

 

תנאי הרישום והקבלה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח