קורסי תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסי הליבה - מסגרת 100

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן307
**הקורס מיועד לתלמידי השלמות לקראת תואר שני בלבד
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al..
0608113302 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן278
**קורס חובה בשנה א' או ב'
** הקורס אינו מיועד לתלמידי השלמות
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
1085264701 - צעירוֹת 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי207
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0690223401 - אהבה במקרא: קריאה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0625264301 - סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן281
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0680302601 - טוני מוריסון (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות * (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672155001 - תרבות הפנאי של הרומים (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
0690191601 - בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים: עיונים במסכת יבמות (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב001
**לא פתוח למשתתפי סמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
** דרישת קדם: מבוא למצרים העתיקה
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 זאב סגל
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן262
**** הרישום במזכירות החוג לפילוסופיה ובאישור המרצה
0680421701 - אמהות, בנות ובנים: אמהות בפרוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
0621268901 - מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
1085313501 - תקשורת,גזענות וסקסיזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00נפתלי425
0680410801 - שירת האהבה העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304
0608530501 - קול הנשים - מוזיקה ומוזיקאיות במבט מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זק אדיתסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
**דרישת קדם לקורס: מבוא לסוציובלשנות
0621328501 - 'נשים חדשות' 'גברים חדשים':מגדר,פוליטיקה ומודרניות-1918-1750 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0687445802 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
1085309101 - זהות בעידן דיגיטאלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00נפתלי422
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

קורסי מבוא - מסגרת 800

0851652901 - מבוא לתולדות הקולנוע-א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00מכסיקוא206
0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
** דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע ב'
0851653001 - מבוא לתולדות הקולנוע-ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
** דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'

קורסי בחירה - מסגרת 800

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206
1085264701 - צעירוֹת 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי207
0821638701 - גברים וגבריות באמנות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו208
0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672155001 - תרבות הפנאי של הרומים (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0851621401 - אתיקה ושאלת הרוע בקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0811121501 - תיאטרון, חברה,קהילה*** (תאריך בחינה)
פרופ' לב אלג'ם שוליסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו211

סמינריון מסלול אמנות - מסגרת 810

0851507301 - סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
0851906101 - האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערבי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רינאוי חליל סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00מכסיקו212
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304
0608530501 - קול הנשים - מוזיקה ומוזיקאיות במבט מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זק אדיתסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211
0861405401 - להציג גוף:לבוש ועירום כאתוס וכייצוג אמנותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00מכסיקוג206

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל במבוא לסוציו

**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00נפתלי003 זאב סגל
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר אלמוזני אסיףסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי103
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי105
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי105
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי103
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי106
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר אלמוזני אסיףסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל באנתרפולוגיה:

**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00נפתלי210
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי210

יש לבחור באחד מהתרגילים הבאים:

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00נפתלי207
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר ב'תרגילג'15:00–17:00נפתלי105
1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר ב'תרגילד'08:30–10:00נפתלי205
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברם יונתןסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00נפתלי105
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה - עודכן ב-3.1.16 (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00נפתלי205
1041110109 - מבוא לאנתרופולוגיה - עודכן ב-3.1.16 (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00נפתלי205
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי210
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א' ה'08:30–10:00נפתלי210
1031100204 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי206
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206
1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
מר הוד תמירסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי107
1031100203 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן כחלון רותםסמסטר א'תרגילג'16:00–17:00נפתלי107
1071110201 - מבוא למדעי הפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גליתסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00גילמן223 (אולם ברגר)
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי004
1009182002 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00נפתלי004
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב' ה'08:30–10:00נפתלי004
1009155501 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' זסלבסקי אינהסמסטר ב'שיעורב'08:30–11:00נפתלי201
1009155502 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' גפטר ליסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00נפתלי318
1009155503 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- (תאריך בחינה)
גב' גפטר ליסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00נפתלימ005
1009155511 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב מיכל בן נוח טליטמן סמסטר ב'שיעורד'13:00–16:00נפתלי101
1009155512 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' נוידרפר אילהסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00נפתלי318
1009155513 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים (תאריך בחינה)
גב' נוידרפר אילהסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00נפתלי318

קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400

דרישת קדם לכל שיעורי הבחירה מהפקולטה למדעי החברה: שמיעת שנ

לכל קורסי החוג היבטים התפתחותיים בחינוך

(0721) יש לבדוק דרישות קדם.

1041358701 - יש קוויריות מחוץ לאקדמיה?תיאוריה קווירית מפרספקטיבה מקומית** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00נפתלי204
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0721202001 - זהות מגדרית בייעוץ וטיפול (תאריך בחינה)
ד"ר בוקובזה גבריאלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00שרת432
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תה'11:00–14:00נפתלי104
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 זאב סגל
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר ב'שו"תה'16:00–19:00נפתלי210
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' מזרחי ניסים
פרופ' רבינוביץ דני
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי201

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

סמינריונים של הפקולטה למדעי החברה מחייבים הגשת

עבודה סמינריונית (לא רפראט).

1085313501 - תקשורת,גזענות וסקסיזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00נפתלי425
** הרישום לקורס במזכירות החוג לתקשורת
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'12:30–16:00נפתלי421
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00נפתלי421
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
0687445802 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
** דרישת קדם: הקורס מבוא לסוציובלשנות
1085309101 - זהות בעידן דיגיטאלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00נפתלי422
** הרישום לקורס במזכירות החוג לתקשורת

קורסי מסלול משפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי מבוא - מסגרת 700

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101

קורסי בחירה - מסלול משפטים - מסגרת 700

1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס איילסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00טרובוביץ202
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ204
1411211910 - דיני משפחה (תאריך בחינה)
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
** יש לבחור באחד מהתרגילים הבאים:
1411211911 - משפחה-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00טרובוביץ203
1411211912 - משפחה-קב' ב' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00טרובוביץ203
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ301
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
1411721501 - משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ203
1411117001 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורד'17:00–19:30טרובוביץ301
1411669001 - פשעים נגד הפטריארכיה:הפלות, ניאוף והומוסקסואליות (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ203
1411721901 - רגולציית הגירה (תאריך בחינה)
עו"ד שדה מורןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ204

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607530001 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00ווב103
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמן306
0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

** הרישום במזכירות בית הספר לחינוך
0721802701 - תעסוקה ולימודים-האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צינמון - גלי רחלסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00שרת328
** הרישום במזכירות בית הספר לחינוך
1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס איילסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00טרובוביץ202
1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מנדל הדססמסטר א'סמינרא'12:00–16:00נפתלי421
0680515401 - משחק הדמעות: פסיכואנליזה ספרות ובפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמןא317
0621653201 - הגוף בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0810600301 - יסודות האסתטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00מכסיקוא206
1041428601 - תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00נפתלי106
0810507401 - הפואטיקה של המקרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00מכסיקו211
1071466001 - אמפטיה והבנת הזולת (תאריך בחינה)
פרופ' קרניול רחלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי422
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0680513501 - אמהות, מלחמות וצבא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן304
0621702401 - דת ומגדר באיטליה, 1600-1300 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד102
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד102
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0607531201 - הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'12:00–16:00רוזנברג212
0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"סג'12:00–16:00גילמן305
0810507501 - תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברוך בליך סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו212
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
**לא פתוח למי שלמדו את הסמינר בקרוב אצלך 0608-4400-01
1411583030 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק (תאריך בחינה)
פרופ' גבתון דןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן
0607541401 - לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר זק אדיתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג107
0602614201 - דימויי נערות במדיה ובתרבות הפופולארית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן497
0851984401 - ה"אחר" הפוסטקולוניאלי: גזע, כוח, ייצוג (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'סמינרד'10:00–16:00מכסיקוא119
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזרח התיכון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'14:00–18:00רוזנברג212
0697409501 - רוחניות פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מריאנה רוח מדברסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0602615101 - החיצים של ארוס: נעורים, אהבה ומיניות בעולם הקלאסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
1071496801 - יחסים ותהליכים בין קבוצתיים (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי206
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0607541301 - היסטוריה של מיניות ומגדר באירופה המודרנית, המאה ה-18 עד המאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211
0851905301 - האתיקה של הדימוי התיעודי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'סמינרה'10:00–16:00
1411720630 - שילוב בין משפחה לעבודה (תאריך בחינה)
ד"ר מצנר-חרותי יפעתסמסטר א'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ308- אולם בן שמש
0659221201 - הפרינג' המדעי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן260
0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659241401 - גזע, לאום וגזענות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
1041422501 - סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'שו"תב'09:00–12:00נפתלי106
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361
** הרישום במזכירות החוג לפילוסופיה ובאישור המרצה
0697409601 - לידה והולדה בהגות יהודית ונוצרית עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד101
0621703801 - החיים במנזר בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן260
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן260
1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנהסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00נפתלי425
1085312801 - אמא יש רק אחת? ייצוגי אימהות במדיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'09:00–12:00נפתלי421
0607541101 - בבית ובחוץ: מעמד האישה בישראל בשנים הראשונות למדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד210
0607541501 - על הפוליטי במרחב הפסיכואנליטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
**ד"ק: השתתפות בקורס: "כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר"
**או קורס מבואי אחר בחשיבה פסיכואנליטית
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן362
1411720830 - פילנתרופיה הלכה למעשה (תאריך בחינה)
עו"ד פיט גליהסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
1411726130 - משפחתיות ממושפטת בעידן הגלובליזציה המוגבלת (תאריך בחינה)
פרופ' הקר דפנהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ204
0680516001 - הנשים של האבנגרד** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0607540801 - גבריות במלכוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג211
1411719630 - תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי (תאריך בחינה)
גב' ברוידא-בהט יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00טרובוביץ100 - אולם קגן
0602613701 - ילדות, מגדר וחברה: סיפורי חניכה ברומן הוויקטוריאני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גליה בנזימןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך בחינה)
ד"ר יאלי הששסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00גילמן305
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00שרת112 אדלר
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00שרת214
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0669611001 - קבוצות אתניות והסתגלות תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן450
0607541601 - תיאוריה קווירית - אז והיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00דן-דוד211
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
1411721501 - משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ203
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212
0602612201 - "נשים קטנות?" ילדות ונערות בחברות קדם מודרניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד212
0680516201 - אתניות בספרות הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0680516101 - ייצוג וגוף: בטלר וויזואליה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן262
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
1411669001 - פשעים נגד הפטריארכיה:הפלות, ניאוף והומוסקסואליות (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ203
1411721901 - רגולציית הגירה (תאריך בחינה)
עו"ד שדה מורןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ204
1411722030 - זכויות אדם וההלכה (תאריך בחינה)
ד"ר שרעבי יוסףסמסטר ב'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ304

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח