בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לסוציובלשנות   ד"ר רועי גפטר   20/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לבלשנות   דר' איה מלצר-אשר   24/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   26/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני   פרופ' מירה אריאל   28/01/2016  13:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש   ד"ר אירנה בוטויניק רתם   31/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   01/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא לפרגמטיקה   פרופ' מירה אריאל   04/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   07/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   תחביר מתחילים   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,גב' נועה ברנדל   10/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינת בית   תחביר בן זמננו   פרופ' ג'וליה הורבט   מועד א : 21/01/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 28.1.16 עד השעה 13:00

מועד ב : 28/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 6.3.16 עד השעה 13:00

עבודה   בלשנות חישובית מתקדמים   ד"ר רוני קציר   מועד א : יש להגיש את העבודה עד 1.3.2016. אופן ושעת ההגשה ייקבעו על ידי המרצה.

עבודה   פונולוגיה מתקדמים   פרופ' אותי בת-אל   מועד א : יש להגיש את העבודה עד 1.2.2016 . אופן ושעת ההגשה ייקבעו על ידי המרצה.

עבודה   פונולוגיה ניסויית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 18.2.2016 עד השעה 23:59

עבודה   פונולוגיה של מילים שאולות   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 11.2.2016 עד השעה 23:59

בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   דר' איה מלצר-אשר   30/11/2015  14:00  18/12/2015  09:00 
בחינת ביניים   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   02/12/2015  08:00  18/12/2015  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   08/12/2015  08:00  25/12/2015  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתחילים   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,גב' נועה ברנדל   15/12/2015  12:00  08/01/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   ד"ר אירנה בוטויניק רתם   16/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   קריאה אקדמית   גב' הדס זיידנברג   19/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לסמנטיקה   ד"ר נירית קדמון   21/06/2016  13:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   23/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   רכישת שפה   ד"ר עינת שיטרית   26/06/2016  13:00  26/07/2016  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתחילים   פרופ' אותי בת-אל   29/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   בלשנות חישובית מתחילים   ד"ר רוני קציר   01/07/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   נוירובלשנות: שפה ומוח   ד"ר עינת שיטרית   03/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
עבודה   דמיון מבני ותפיסתי   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 14.7.2016 עד השעה 23:59

עבודה   פונטיקה אקוסטית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 7.7.2016 עד השעה 23:59

בחינת ביניים   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   07/04/2016  12:00  13/05/2016  09:00 
בחינת ביניים   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   ד"ר אירנה בוטויניק רתם   13/04/2016  10:00  06/05/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח