מסלולי הלימוד בחוג

 מסלולי הלימוד (למעט במגמה הבין-תחומית)                              

בחוג שני מסלולי לימוד לתואר הראשון:
 מסלול דו-חוגי ובו לומדים התלמידים 56 ש"ס לפחות (במגמה ללשון העברית יש להוסיף  12 ש"ס של לימודי מיומנויות; במגמות המקרא והפילוסופיה היהודית יש להוסיף 6 ש"ס של לימודי מיומנויות).

מסלול מורחב ובו לומדים התלמידים 110 ש"ס לפחות (שעליהם נוספים לימודי מיומנויות).  מסלול זה מיועד לתלמידים המעוניינים ללמוד בהיקף מלא בשתיים ממגמות החוג. ניתן להתחיל לימודים במסלול זה כבר בשנת הלימודים הראשונה. 

  1. תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי
  2. תכנית הלימודים במסלול המורחב
  3. מגמות החוג

1. תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי

א. לימודי החובה - שנה א'

כל תלמידי החוג חייבים להשתתף בשנה הראשונה ללימודיהם בתרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (2 ש"ס).

מבנה הלימודים מפורט החל משנה א' לכל מגמה ומגמה ראו להלן.

ב. לימודי שנים ב'-ג'

כל תלמידי החוג חייבים להשתתף בשני סמינריונים במהלך השנה השנייה והשלישית של לימודיהם. בסמינריון אחד תוגש עבודה סמינריונית ובשני תוגש עבודת רפראט. אין ללמוד שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה.

כל תלמידי החוג יוכלו להשתתף בשיעורי בחירה המוצעים ע"י מגמות החוג בהיקף של -4-2 ש"ס.

2. תכנית הלימודים במסלול המורחב

שנה א':
כל תלמיד ילמד את כל שעות הלימוד של שתי מגמות ההתמחות שבחר.

שימו נא לב: לכל מגמה 12 ש"ס שיעורי מבוא. במקרים בהם קיימת חפיפה במבואות החובה של שתי מגמות ההתמחות, ישלים התלמיד שעות אלה ממבחר שיעורי המבוא או שיעורי הבחירה במגמות החוג השונות (בכפוף לאישור יועץ המגמה).

 שעות הלימוד של שתי מגמות ההתמחות 108 ש"ס
תרגיל ביבליוגרפי 2 ש"ס
סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 110 ש"ס
מלבד לימודי מיומנויות, אם אלה נדרשים על ידי מגמות החוג.

מגמות החוג

 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח