ועדת ההוראה בחוג

בחוג קיימת ועדת הוראה שכל תלמיד רשאי לפנות אליה בבקשות. הפנייה לוועדת ההוראה נעשית באמצעות מזכירות החוג. ועדת ההוראה מטפלת בדחיית מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים, החלטות אקדמיות למתן פטורים  וכד'. במידת הצורך מפנה ועדת ההוראה  את הבקשות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח.

תשובות לבקשות ניתן לקבל באינטרנט, "במידע האישי לתלמיד".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח