כללי

תכנית לימודי תעודה בעריכת טקסטים ערביים והגהתם הינה תכנית ראשונה מסוגה וייחודית לאוניברסיטת תל אביב. התכנית הוקמה לשם יצירת דור עורכים לשוניים מיומנים שיתרום להשבחת הטקסטים הערביים והוצאתם לאור, וכן ייתן מענה במרחב הלשוני הציבורי הערבי בעיקר אצל מו"לים, עיתונים, משרדי תרגום, מוסדות אקדמיים, גופים ממשלתיים וגופי תקשורת. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמיד כלים תיאורטיים לצד סדנאות וקורסים ייעודיים לעריכה לשונית העוסקים במגוון תחומי עשייה כגון: עריכת תרגום, עריכה ספרותית, עריכה עיתונאית, עריכת ספרי לימוד, עריכת דברי מדע וכו'...
התכנית אף כוללת מפגשים עם אנשי מקצוע מתחומי העשייה המרכזיים בעריכה. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח