קורסי תכנית בין-תחומית לתואר השני במדעי הדתות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

בית-הספר לפילוסופיה

תכנית לתואר השני במדעי הדתות

לימודי השלמות

קורסי חובה

0697100201 - מבוא למדעי הדתות** (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן260
ד"ר רחל ורצברגרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** חובה ללמוד את התרגיל הצמוד
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן361

קורסי השלמה מומלצים

0697100601 - מבוא למחשבה נוצרית (תאריך בחינה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג106
0697100901 - מבוא למחשבה נוצרית- המשך (תאריך בחינה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0697100701 - מבוא לדתות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב401
0697100801 - אסלאם: חברה, מחשבה והלכה** (תאריך בחינה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר ב'שיעורה'12:00–16:00גילמן220
** שווה ערך לשיעור מבוא + המשך
**קורסי השלמה נוספים ניתן למצוא בהקבץ לימודי דתות
**במסגרת ההקבצים הבין-תחומיים בתכנית הרב-תחומית
** הקבץ לימודי דתות
** http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/general/i

לימודי התואר השני

סמינריון חובה לתואר שני

0697409101 - סמינר מתודולוגי-מיתוס ומשמעות בחקר הדתות וביהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

סמינריוני בחירה לתואר שני של מורי התכנית

0697409201 - אלים ושדים ביהדות ובסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן261
0697409301 - הגות בין-דתית במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00ווב501
0697409401 - סבל ושחרור בפילוסופיה ובדת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00ווב501
0697406001 - חומר ותודעה: משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרג'08:00–10:00גילמן261
0697409501 - רוחניות פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מריאנה רוח מדברסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0697409601 - לידה והולדה בהגות יהודית ונוצרית עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד101
0697409801 - מהי תיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן261
0687342001 - מהבודהה ועד הבעש"ט:התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם ו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ארבל קרן
ד"ר תומר פרסיקו
סמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן262

סמינרים לתואר שני-מחוגים אחרים

** יש לבדוק דרישות קדם בסילבוסים של הקורסים

לימודיי נצרות

0621653201 - הגוף בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0621703201 - החוויה הדתית לסוגיה, 1902-1500 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621702401 - דת ומגדר באיטליה, 1600-1300 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד102
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד102
0677405001 - הפולמוס היהודי נוצרי בימי הביניים - מתקופת התלמוד עד גירוש ס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים

לימודיי איסלאם

0654651001 - מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן362
0659221001 - קריאה ב"ספר האופטיקה" של אבן אל-הית'ם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן497
0631416101 - הספרות הביוגרפית האסלאמית בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג209
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103
** דרישות קדם: ידע בשפה הערבית
** תלמידים שלמדו קורס 0697408201 אינם רשאים להירשם לקורס

לימודיי יהדות

0690430601 - לשון מכתבי אל-עמארנה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00
** לסמינר דרישות קדם. נא ראו בסילבוס של הקורס
0690472401 - מאריסטו לרמב"ם: לתולדות הפילוסופיה הניאו אריסטוטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690492901 - מתודות של מחקר וכתיבה במדעי היהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690427401 - המקרא במבט השוואתי: גילויים אחרונים וכיוונים חדשים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690427501 - ביטויי טראומה בסיפורת ובנבואה שבמקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690463201 - תיאולוגיה פוליטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690463101 - מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0677410301 - יהודים ומומרים בימי הביניים - האם עדיין אחים? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0690427601 - מזמורי תהלים: פואטיקה, אידאולוגיה, תאולוגיה ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690427301 - אנושיותו של האל -השאלות וההתמודדות עמן במקרא ובתורת הסוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוז
פרופ' דלית רום-שילוני
סמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0690495101 - סוכה ושכינה, מקדש וגשמים: עיונים במסכת סוכה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0690472301 - הזוהר ומחקרו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0680515501 - כתיבת המוות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמן
פרופ' איריס מילנר
סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677410101 - 'פנקסים' - חיי היחיד ומוסדות הקהילה בראשית העת החדשה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677409901 - סגפנות וסגפנים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677500401 - בין דת לציונות - הילכו שתיהן יחדיו? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677405001 - הפולמוס היהודי נוצרי בימי הביניים - מתקופת התלמוד עד גירוש ס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים

לימודיי פילוסופיה של הדת

0690463201 - תיאולוגיה פוליטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690463101 - מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00דן-דוד102
0618405201 - הפילוסופיה הסטואית: אתיקה, פיזיקה ואפיסטמולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמןא317
0659220701 - כתיבה אוטוביוגרפית וקונברסיו בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן450
0659304401 - המיתוס בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0687446501 - לומר את מה שלא ניתן להאמר:תפיסת השפה בפילו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0618365701 - השגחה אלוהית בהגותם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא362
**סמינר B.A מותר להשתתף ב-2 כאלה במהלך ה M.A
0618405401 - סבל וידיעה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317

לימודיי דתות מזרח אסיה

0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00דן-דוד102
0687447001 - בודהו-דאואיזם:תחרות ואינטראקציה בין דתית בסין המסורתית ובטאי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גיל רזסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד212
0687446501 - לומר את מה שלא ניתן להאמר:תפיסת השפה בפילו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0687441001 - קאמי בודהה ומה שבינהם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד102

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח