חוגים ותכניות לתואר שני

הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מתקיימים במסגרות החוגים או בתי-הספר .

החוגים המציעים לימודים לתואר שני הם:

- אנגלית ולימודים אמריקניים

- ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

- לימודי ישראל הקדום

- ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים

- בלשנות

- גאוגרפיה וסביבת האדם

 - היחידה למחקר התרבות:

תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה
התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

- היסטוריה כללית:

 • העת העתיקה
 • ימי הביניים
 • העת החדשה המוקדמת
 • אירופה בעת החדישה
 • היסטוריה של ארצות-הברית
 • היסטוריה של אמריקה הלטינית

- היסטוריה של המזה"ת ואפריקה 

- היסטוריה של עם-ישראל

- המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

- לימודי הערבית ואסלאם

- לימודי התרבות העברית:

 • הלשון העברית
 • בלשנות שמית
 • מקרא
 • פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה
 • תלמוד

- לימודי מזרח אסיה 

- לימודי מגדר

- לימודים קלאסיים

- ספרות   

- פילוסופיה

- התכנית לתרבות צרפת

 

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח