בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת העבודות של קורסים מחוגים אחרים (שאינם מתחילים בקידומת 0621), מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • מועדי ג' יינתנו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה (מילואים , לידה).
  • בעת בניית תכנית הלימודים והרישום לקורסים, יש לקחת בחשבון גם את מועדי הבחינות.
  • לא יאושר מועד מיוחד בשל התנגשויות בין בחינות.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   היסטוריה וקלנוע: לדמיין ולביים את המאה ה-20   פרופ' שלמה זנד   20/01/2016  13:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   דת ופוליטיקה ביוון הקדומה   פרופ' עירד מלכין   22/01/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' אבשלום לניאדו   24/01/2016  09:00  15/02/2016  09:00 
בחינה   המאה האמריקנית   פרופ' אייל נווה   25/01/2016  13:00  17/02/2016  13:00 
בחינה   אמריקה הלטינית במאה ה-19   ד"ר אורי פרויס   27/01/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   ד"ר עודד רבינוביץ ,פרופ' דוד כ"ץ   29/01/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן ,פרופ' עירד מלכין   31/01/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן   02/02/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר שגיא שפר ,ד"ר מיכל שפירא ,ד"ר אמיר טייכר   04/02/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי ,פרופ' אביעד קליינברג   07/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700   פרופ' בלהה מלמן   09/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר חררדו לייבנר   10/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינת בית   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר נמרוד טל   מועד א : 26/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 19/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/02/2016 בשעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' יונתן פרייס ,פרופ' אבשלום לניאדו   15/06/2016  09:00  10/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס ,ד"ר חררדו לייבנר   17/06/2016  09:00  13/07/2016  09:00 
בחינה   תולדות הנצרות 1350 - 2016   פרופ' דוד כ"ץ   19/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי ,פרופ' גדי אלגזי   21/06/2016  09:00  15/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' תמר הרציג ,ד"ר עודד רבינוביץ   24/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   פרופ' אייל נווה   27/06/2016  13:00  20/07/2016  13:00 
בחינה   עושים היסטוריה: מבוא פרקטי לתיאוריה   פרופ' גדי אלגזי   29/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא   פרופ' יונתן פרייס   01/07/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   03/07/2016  09:00  05/08/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר אמיר טייכר   06/07/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20   ד"ר ורה קפלן   06/07/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר שגיא שפר   08/07/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה אמריקאית   רפובליקת ויימאר   ד"ר אמיר טייכר   26/06/2016  09:00  03/08/2016  09:00 
עבודה   עדות חזותית בעידן המודרני   ד"ר רותי גינסבורג   מועד א : 14/08/2016 בשעה : 09:00 ; הבחינה תחולק על ידי המרצה בשעה שתקבע.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח