בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הינדי שנה ג'   ד"ר גנאדי שלומפר   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   יפנית שנה ג', חלק א'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   סינית שנה ג', חלק א'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   19/01/2016  13:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   סנסקריט שנה ב': קריאה בראמאיינות   מר רפי פלד   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   ספל אחד:דרך הבודהה במסורת התה היפנית   מר איתן בולוקן   21/01/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   קוריאה טרום המודרניזציה   ד"ר ליאורה צרפתי   21/01/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד   ד"ר ארבל קרן   22/01/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינה   בעל הפולחן, בעל השלטון   ד"ר אירית אורבוך   24/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן   ד"ר צחי פרידמן   24/01/2016  13:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   יפן בזירה הבינלאומית   ד"ר רחל שאול   25/01/2016  13:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   קריאה בספרות הסינית המסורתית א'   פרופ' מאיר שחר   27/01/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   זהויות אזוריות בסין המודרנית   פרופ' מרק גמזה   28/01/2016  13:00  18/03/2016  09:00 
בחינה   צעירים ביפן:שינוי חברתי,שמירה על המסורת ופער הדורות   ד"ר דלית בלוך   29/01/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא לאמנות יפן   ד"ר שלמית בג'רנו   31/01/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   חיים בין תרבויות   פרופ' מרק גמזה   03/02/2016  13:00  27/03/2016  16:00 
בחינה   אלים שדים ואבות בדת הסינית   ד"ר עודד אבט   07/02/2016  13:00  13/03/2016  16:00 
בחינת בית   יפנית קלאסית, חלק א'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 26.1.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 28.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית   ד"ר מיקה לוי- יממורי   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 26.1.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 28.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   סינית קלאסית א'   ד"ר אסף גולדשמידט   מועד א : 26/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 2.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 01/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 8.3.16 שעה 13:00 למזכירות החוג.

בחינת בית   דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים   ד"ר סמדר וינטר   מועד א : 07/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 14.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 13/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 20.3.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סינית מודרנית   פרופ' ג'אנג פינג   מועד א : 26/01/2016 בשעה : 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 במזכירות החוג. אין מועד ב.

עבודה   בתנועה מתמדת:הפוליטיקה של התמודדות עם אתגרים חברתיים בסין הע   מר דרור קוכן   מועד א : 01/02/2016 בשעה : 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג אין מועד ב

עבודה   אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית   מר אריה קוץ   מועד א : 08/02/2016 בשעה : 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 במזכירות החוג אין מועד ב

בחינת ביניים   הינדי שנה א'   ד"ר גנאדי שלומפר   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   הינדי שנה ב'   ד"ר גנאדי שלומפר   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   יפנית שנה ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי ,גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   סינית שנה א'   גב' לואו דזיה ,גב' חואנג צולי ,גב' ג'אנג לי ,גב' חויי סיה   19/01/2016  13:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   סינית שנה ב'   גב' חואנג צולי ,גב' ג'אנג לי ,גב' טאנג דנהונג ,גב' חויי סיה   19/01/2016  13:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   סנסקריט שנה א'   מר רפי פלד ,מר אלכס צרניאק   19/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לתולדות סין ותרבותה   ד"ר אורי סלע   26/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינת ביניים   מבוא לתולדות יפן ותרבותה   ד"ר ליאורה צרפתי   02/02/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
בחינת ביניים   מבוא לתולדות הודו ותרבותה   ד"ר רוני פרצ'ק   09/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הינדי שנה א'   ד"ר גנאדי שלומפר   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   הינדי שנה ב'   ד"ר גנאדי שלומפר   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   יפנית שנה ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי ,גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   יפנית שנה ג', חלק ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   סינית שנה א'   גב' לואו דזיה ,גב' חואנג צולי ,גב' ג'אנג לי ,גב' חויי סיה   14/06/2016  13:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   סינית שנה ב'   גב' חואנג צולי ,גב' ג'אנג לי ,גב' טאנג דנהונג ,גב' חויי סיה   14/06/2016  13:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   סינית שנה ג', חלק ב'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   14/06/2016  13:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   סנסקריט שנה א'   מר רפי פלד ,מר אלכס צרניאק   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   סנסקריט שנה ב': קאוויה   מר אלכס צרניאק   14/06/2016  09:00  14/07/2016  09:00 
בחינה   הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן   גב' גליה דור   15/06/2016  09:00  15/07/2016  09:00 
בחינה   קוריאה המודרנית   ד"ר ליאורה צרפתי   16/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   דרך הבוהיסטווה:פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני   ד"ר ארבל קרן   17/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי   ד"ר אביטל בייקוביץ   17/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   מוות ואלמוות בהודו הקדומה   ד"ר צחי פרידמן   19/06/2016  09:00  19/07/2016  09:00 
בחינה   סין ויפן והמזרח התיכון   ד"ר רחל שאול   19/06/2016  09:00  19/07/2016  09:00 
בחינה   נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה   ד"ר איילה קלמפרר   20/06/2016  09:00  20/07/2016  09:00 
בחינה   תרבות ומוסיקה עכשווית בסין   מר עדיאל פורטוגלי   20/06/2016  09:00  20/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות סין ותרבותה   ד"ר אורי סלע   21/06/2016  09:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   קריאה בספרות הסינית המסורתית ב'   פרופ' מאיר שחר   22/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין   גב' בינה- פולק אביטל   23/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21:מיקומה של מזרח אסיה בזי   ד"ר רחל שאול   26/06/2016  13:00  26/07/2016  09:00 
בחינה   התגבשות הרפואה בחאן: מהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות   גב' סשה רונית שוורץ   27/06/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות יפן ותרבותה   ד"ר ליאורה צרפתי   28/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   להיות בודהה או להרוג את הבודהה - הדרך הפתלתלה מהבודהיזם המוק   ד"ר ארז יוסקוביץ   29/06/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינה   פולחן צלילי:אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן   מר עדיאל פורטוגלי   01/07/2016  09:00  01/08/2016  09:00 
בחינה   לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסין   מר ליאור רוזנברג   03/07/2016  09:00  03/08/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות הודו ותרבותה   ד"ר רוני פרצ'ק   05/07/2016  09:00  04/08/2016  09:00 
בחינת בית   נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה   ד"ר סמדר וינטר   מועד א : 13/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 20.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 12/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 19.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   הינדי למחקר אקדמי   ד"ר גנאדי שלומפר   מועד א : 14/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 14/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   יפנית קלאסית, חלק ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   מועד א : 14/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 14/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט   מר רפי פלד   מועד א : 14/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 14/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו   גב' אסנת אלכביר   מועד א : 22/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 29.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 21/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 28.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ   ד"ר סמדר וינטר   מועד א : 23/06/2016 בשעה : 09:00 ; חזרת הבחינה עד 30.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 25/07/2016 בשעה : 09:00 ; חזרת הבחינה עד 1.8.16 שעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סינית קלאסית ב'   פרופ' ג'אנג פינג   מועד א : 21/06/2016 בשעה : 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג. אין מועד ב.

עבודה   אמנות בודהיסטית באסיה   ד"ר גלית אבימן   מועד א : 10/07/2016 בשעה : 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג אין מועד ב

עבודה   הפרפר והפילוסוף:הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקדם   מר רועי פורת   מועד א : 10/08/2016 בשעה : 13:00 ; ההגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג אין מועד ב


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח