קורסי בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תוכנית "אופקים - יהדות כתרבות"

תואר ראשון

0641300101 - סמינר אינטגרטיבי ליהדות כתרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכל גובריןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
פרופ' מיכל גובריןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641300201 - מיתוס וריטואל ביהדות:סמינר אינטגרטיבי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641500201 - על תרבות יהודית במערכת החינוך הממלכתית (תאריך בחינה)
ד"ר יעקובוביץ רגבסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641500101 - תרגיל בפדגוגיה הומניסטית (תאריך בחינה)
גב' אורלי שיינברג סמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641210401 - אוונגרד יהודי בעולם מחולן: מי"ל פרץ ועד ז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב102

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח