מבנה תכנית הלימודים

אופן לימוד דו-חוגי:

1.   התמחות בשפה היוונית
2.  התמחות בשפה  הרומית
3.  התמחות בתרבות קלאסית

התמחות בשפה היוונית

שנה א'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

שיעורי מבוא    

10

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה יוונית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סה"כ

24

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

סמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה או בפרוזה רומית

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ 

22

ש"ס

·  סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד הדו-חוגי בהתמחות בשפה היוונית: 66  ש"ס

התמחות בשפה  הרומית

שנה א'

  

  

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורי מבוא

10

ש"ס

סה"כ

18

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה רומית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בפרוזה רומית

4

ש"ס

סה"כ

26

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

סמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה או בפרוזה יוונית

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

22

ש"ס

·   סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד הדו-חוגי בהתמחות בשפה הרומית: 66  ש"ס.

התמחות  בתרבות קלאסית

1.  תלמידי ההתמחות בתרבות הקלאסית ילמדו שיעורי מבוא בנושאים אלה: ספרות יוון, ספרות רומא, דת ומיתולוגיה, היסטוריה של יוון, היסטוריה של רומא, פילוסופיה וארכיאולוגיה.

2.  התלמידים ילמדו שלושה שיעורים מתקדמים: שיעור מתקדם אחד לפחות בספרות או בפילוסופיה, ושיעור מתקדם אחד לפחות בהיסטוריה.

3.  תלמידי התמחות זאת ישתתפו בשני סמינריונים, אחד בספרות או בפילוסופיה ואחד בהיסטוריה.

4.  החוג ממליץ ומעודד את תלמידי התרבות הקלאסית ללמוד אחת מהשפות הקלאסיות. שיעורי השפה ייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון בהתמחות זאת, על חשבון שיעורי בחירה.

 

שנה א'

  

  

שיעורי מבוא  

20

ש"ס 

סה"כ 

20 

ש"ס  

שנה ב'

 

  

שיעורי בחירה

8

ש"ס

שיעור מתקדם – ספרות או פילוסופיה

4

ש"ס

שיעור מתקדם – היסטוריה

4

ש"ס

שיעור מתקדם –  ספרות, פילוסופיה או היסטוריה

4

ש"ס

סה"כ 

20

ש"ס

שנה ג'

  

  

שיעורי בחירה

8

ש"ס

סמינריון –  ספרות או פילוסופיה                                               

4

ש"ס

סמינריון –  היסטוריה

4

ש"ס

סה"כ 

16

ש"ס

• סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד הדו-חוגי בהתמחות בתרבות הקלאסית: 56 ש"ס

 

 אופן לימוד חד-חוגי:

התמחות בשפה היוונית ובשפה הרומית 

שנה א'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורים 

20

ש"ס

סה"כ

38

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה יוונית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בפרוזה יוונית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה רומית 4 ש"ס
שיעור מתקדם בפרוזה רומית 4 ש"ס
הדרכה אישית בתחביר יווני 4 ש"ס

הדרכה אישית בתחביר רומי

4

ש"ס

סה"כ

48

ש"ס

שנה ג'

  

  

סמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

בחינת גמר ביוונית (קולוקוויום)

2

ש"ס

בחינת גמר ברומית (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

·  סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד החד-חוגי בהתמחות בשפה היוונית ובשפה הרומית: 106 ש"ס

 

התמחות בשפה היוונית ובתרבות קלאסית

שנה א'

  

  

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

שיעורים

20

ש"ס

סה"כ

30

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה יוונית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בפרוזה יוונית

4

ש"ס

שיעור מתקדם תרבות

4

ש"ס

שיעור מתקדם תרבות 4 ש"ס
שיעור מתקדם תרבות 4 ש"ס

סה"כ

44

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה או בפרוזה רומית

4

ש"ס

סמינריון בשירה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

38

ש"ס

 ·   סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד החד-חוגי בהתמחות בשפה היוונית ובתרבות קלאסית: 112 ש"ס.


התמחות  בשפה הרומית ובתרבות קלאסית
 

שנה א'

  

  

לשון רומית למתחילים

8

ש"ס

שיעורים

20

ש"ס

סה"כ

28

ש"ס

שנה ב'

  

  

לשון רומית למתקדמים

8

ש"ס

לשון יוונית למתחילים

10

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה רומית

4

ש"ס

שיעור מתקדם בפרוזה רומית

4

ש"ס

שיעור מתקדם תרבות

4

ש"ס

שיעור מתקדם תרבות 4 ש"ס
שיעור מתקדם תרבות 4 ש"ס

סה"כ

46

ש"ס

שנה ג'

  

  

לשון יוונית למתקדמים

8

ש"ס

שיעורים

8

ש"ס

שיעור מתקדם בשירה או בפרוזה יוונית

4

ש"ס

סמינריון בשירה רומית

4

ש"ס

סמינריון בפרוזה רומית

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

סמינריון תרבות

4

ש"ס

בחינת גמר (קולוקוויום)

2

ש"ס

סה"כ

38

ש"ס

• סך הש"ס שייכללו במניין השעות ללימודי התואר הראשון באופן הלימוד החד-חוגי בהתמחות בשפה הרומית ובתרבות הקלאסית: 112 ש"ס

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח