חטיבות לימודים מיוחדות

 

החל מתשע"ו נפתחת תכנית לימודים ייחודית לתואר ראשון משולב בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם הדגש בלימודי סביבה. התכנית מציעה מבט בינתחומי ייחודי על הקשר שבין המזרח התיכון ואפריקה לבין מדעי החברה, ועשויה להיות אטרקטיבית לסטודנטים בעלי השקפה רב-תחומית המעוניינים לשלב היסטוריה, פוליטיקה ותרבות עם חשיבה סביבתית ואיזורית. לפרטים: https://go.tau.ac.il/b.a/enviroment-middle-east-sociology

 

להקבצי החוג ראו פירוט באתר התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח