קורסי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

היסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

שנה א'

מבואות מסגרת 120

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי

תרגילים מסגרת 120

0622101301 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמן456
0622101302 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן456
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן456
0622101201 - תרגיל תולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן456
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן456
0622101401 - תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג106
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג106
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00גילמן361
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
**(תרגיל בהיסטוריה של אפריקה)
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי
**יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622101001 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן456
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן456
0622101002 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד102
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00דן-דוד102
0622101003 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן456
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן456
0622101004 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00גילמן456
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן456
0622101005 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן456
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן456
**יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622109901 - תרגיל בכתיבת עבודות** (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00גילמןא361
**קבוצה זו לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תשע"ו
0622109902 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן456
0622109903 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן455
0622109904 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן317
0622109905 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן362

שנה ב'

מבוא חובה מסגרת 120

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

פרו"סים-מסגרת 200

0622220301 - ההיסטוריה של ירדן (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'פרו"סא'08:00–10:00גילמן455
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'פרו"סג'08:00–10:00גילמן455
0622221501 - מצרים בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00דן-דוד211
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00גילמן455
0693220101 - גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן305
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0622220701 - איראן בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00גילמן455
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן455
0622220101 - תורכיה המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן455
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן455

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן456
0622221901 - איראן, מהקאג'רים לאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן456
0622219801 - ירושלים מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט הבריטי (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן455
0622201001 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן456
**תלמידים שלמדו את הקורס "תנועות האסל אם הפוליטי במצרים.." ע
**ד"ר מירה צורף לא יכולים להרשם לקורס זה
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן456
0622201201 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00
**הקורס מיועד לבוגרי ערבית למתקדמים
**הקורס איננו מיועד לבעלי פטור בערבית
**הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 02 בבניין ווב
0622230401 - מבוא לצופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0622201601 - מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן307
0622920801 - צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות: מרוקו, אלג'יר ותוניס (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
**מי שלמד את הקורס כפרו"ס לא יכול להרשם
0622217801 - הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה? (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן456
0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן362
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן307
0622201301 - ערבית חדשותית (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00
**הקורס מיועד לתלמידים שלומדים בתשע"ו ערבית למתקדמים
**הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 002 בבניין ווב
0622216801 - איראן, ישראל והעולם הערבי (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
0622201501 - סעודיה על פרשת דרכים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל יעריסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן456
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן456
0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00דן-דוד101
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של המזה"ת
**או מבוא להיסטוריה של אפריקה
0622214701 - דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לביקורת ח (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן306
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0821133101 - מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי טקסטים - מסגרת 127

טקסטים מודרנים למתמחים**

**מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית
0622601201 - האסלאם הקלאסי בעידן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן306
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן306

טקסטים מודרניים**

**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם עם פטור בערבית
0622602701 - טקסטים פוליטיים -דתיים (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן455
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן455

טקסטים קלאסיים**

**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית
0622603201 - סוגיות בהיסטוריה של האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן497

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

0622322201 - דור שלם דורש שינוי - צעירים,מחאה וצדק חברתי במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן455
0622214201 - בין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן262
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן262
0622321201 - פצע, חבורה ומכה טרייה- רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0622322301 - דת ופוליטיקה במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן455
0622323301 - אנרגיה ואימפריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב101
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב101

קורסי חובה למסלול חד-חוגי

סמינר לשנה ג'

0622320701 - איך לקרא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

הדרכות אישיות לתלמידי המסלול החד-חוגי

0622824001 - כתבי מפתח (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן450
0622824101 - עבודה ואחרי העבודה (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'הדרכה אישיתב'10:00–12:00גילמן450
0622823901 - גיאופוליטיקה איזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'הדרכה אישיתה'14:00–16:00
0622823902 - גיאופוליטיקה איזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'הדרכה אישיתה'14:00–16:00
0622824201 - קולוניאליזם ושיטור: המקרה של משטרת המנדט (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'הדרכה אישיתא'12:00–14:00גילמן450

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 124

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן450
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
0622200003 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
**הקורסים ערבית א' וערבית ב' שנלמדים בחוג לערבית
**במסלול אסלאם מוכרים בחוג

שפות - מסגרת 124

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן362
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד212
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00דן-דוד205
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג105
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים

0654413401 - סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב101
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00ווב101
**מי שלמד את הקורס 0622322801 בתשע"ד לא יכול להרשם לקורס
0654401001 - שבט ומדינה במזה"ת המודרני-היבטים מתודולוגיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן497
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן497
0622320701 - איך לקרא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן497
0622601201 - האסלאם הקלאסי בעידן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן306
ד"ר לאה קינברגסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן306

סמינרים

0654400801 - קבוצות שוליים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן497
0654651001 - מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן362
0654400901 - היסטוריה דיגיטלית: מה? למה? איך? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן497
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן497
0654411901 - מקורות ערביים ועוסמאניים לחקר תולדות המזה"ת המודרני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן497
**ידיעת תורכית למתחילים - חובה
**פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור המרצה
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261
**יוכלו להרשם רק תלמידים שלמדו לפחות 10 ש"ס מלימודי אפריקה.
**סדנא המשלבת מחקר שדה
0654412701 - מיעוטים ומדינה במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן497
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00גילמן497
0654001001 - סמינר מחלקתי - מזה"ת** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
**יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0654530501 - סמינר מרכז דיין: מזה"ת - חברות ומדינות במשבר אוריינטציה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
**יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

לימודי שפות

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן362
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד212
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00דן-דוד205
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג105
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

קורסים לדוקטורנטים

0645003301 - סמינר דוק' (מזה"ת) (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן261

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00גילמן361
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
0622230401 - מבוא לצופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

**פרו"ס וסמינר נחשבים לסמינר
0693220101 - גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן305
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261
**סדנא המשלבת מחקר שדה
**מיועד לתלמידי שנים ב' וג' וכן תלמידים שלמדו לפחות 10 ש"
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693200901 - תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר ערן כתרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278
0622921401 - אפריקה בראי הקולנוע (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00גילמן281
0693201201 - "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן317
0693201301 - אתנוגרפיה של הגירה ומסעות (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0622920801 - צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות: מרוקו, אלג'יר ותוניס (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
0693201101 - יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון שלוםסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00דן-דוד102
0693201001 - חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן455
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107
1880061401 - בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל - סוגיות מרכזיות באפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
**לפרטים יש להכנס לקישור הבא.
**http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?course=188006140

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0680302601 - טוני מוריסון (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח