מבנה הלימודים

המסלול הדו-חוגי

התלמידים ישתתפו במהלך לימודיהם לתואר הראשון בארבע מסגרות לימוד:

חמישה שו"תים (שיעור ותרגיל)

20 ש"ס

שיעור בחירה מהחוג להיסטוריה של עם-ישראל  2 ש"ס 

שלושה שיעורי מבוא

6 ש"ס

ארבעה שיעורי בחירה

8 ש"ס

ארבעה סמינריונים

16 ש"ס

סה"כ

52 ש"ס

על כל תלמידי החוג להשיג רמת "פטור" בשפה זרה שנייה עד תום לימודיהם.

סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו עד סוף שבוע השינויים, יחוייב בשכר הלימוד עבור קורס שפה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח