תחומי הידע

1.גיאו-אינפורמטיקה

תחום הידע של גיאו-אינפורמטיקה משלב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגיאוגרפי והסביבתי. מערכות משולבות של הצגת וכריית נתונים במרחב באמצעות מערכות ממוחשבות, חיישנים ואמצעי תצפית משוכללים הממוקמים על מטוסים ולוויינים הם חוד החנית של תחום זה.  הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה ומכשירים את התלמיד לעסוק במקצועות אלו עם סיום לימודיו.


2. הסביבה האנושית: עיר, חברה ותכנון

תחום זה מציע לתלמיד התמחות רחבה במגוון הגורמים המעצבים את העיר והסביבה האנושית: חברתיים, כלכליים, תרבותיים, תחבורתיים ומדיניים-היסטוריים על בסיס הגורמים הפיסיים ויישומם לתכנון. תחום זה מציע לסטודנט אפשרויות הכשרה והתנסות ביישום ובמחקר בנושאים אלה: תכנון מרחבי וסביבתי ברמת העיר והאזור, קיימות האדם וזכויות אדם בתכנון, האדם במרחב העירוני, עיצוב עירוני, תחבורה ותכנונה, גיאוגרפיה היסטורית סביבתית ויישומי מידע גאוגרפי בתכנון. לימודים בתחום זה מכשירים את הסטודנטים בין היתר להשתלבות בעבודה בתחום התכנון ובממשל המקומי והלאומי.


3. הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים וקרקע
 
ניתן להתמקד באחד משני תחומים או בשילובם עם תחומי ידע אחרים בגיאוגרפיה. (א) אקלים וסביבה: הכוללים את ענפי הקלימטולוגיה הסינופטית והרגיונאלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים; (ב) גיאו-הידרולוגיה - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם. 


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח