כללי

לימודי התואר השני בגיאוגרפיה וסביבת האדם הינם לימודי התמחות מתקדמים הכוללים שיעורים עיוניים ומעשיים, בהם מושם דגש על אינטגרציה בין ההיבטים הפיסיים, האנושיים והחברתיים של הסביבה. מטרת הלימודים בתואר השני הינה להכין את התלמידים למחקר או להיקלטות בשוק העבודה בתחומי התמחותם, תוך יישום הרב-תחומיות של לימודי הגיאוגרפיה. החוג מציע אפשרות להתמחות במספר תחומי ידע המצויים בקדמת המחקר האקדמי הבין-לאומי, ובמרכזם: סביבה, חברה ותכנון; גיאו-אינפורמטיקה; והסביבה הפיסית (אקלים ומים). ניתנת לתלמידים האפשרות אף לשלב בין תחומי ידע אלה. במסגרת לימודי התואר השני בגיאוגרפיה וסביבת האדם ניתן להירשם לתכנית "סביבה, חברה ותכנון" או לתכנית ב"גיאו-אינפורמטיקה" כאשר התמחויות אלה מצוינות בתעודת הגמר.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח