הקבץ היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

(מסגרת 659)

אחראי: פרופ' יוסי שוורץ

השיעורים בתכנית זו מקנים ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה. המרכיב המרכזי של לימודי התכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

ההשתתפות בסמינריון פתוחה בפני תלמידי שנה ג' בלבד.

השתתפות בחלק מן הסמינריונים מותנית באישור מוקדם של המרצה - יש לברר פרטים עם היועץ.

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה:

היסטוריה אינטלקטואלית (סמ' א' + סמ' ב')

4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה של המדע

2 ש"ס

שיעורי ליבה:

שיעור אחד מהמבואות בפילוסופיה [1]

 

(ראה פרוט בהמשך)

2 ש"ס

שו"ת תקופתי או 2 שיעורי מבוא בחוג להיסטוריה כללית [2]

 

(ראה פרוט בהמשך):

4 ש"ס

שיעורי בחירה:

מהמבחר המוצע

4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

סמינריון או רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

 

  לקורסים לחצו כאן

 

[1] תלמיד החוג לפילוסופיה רשאי להמיר את שיעור המבוא בשיעור בחירה
[2] תלמיד החוג להיסטוריה רשאי להמיר את התרגיל ב- 4 ש"ס משיעורי הבחירה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח