כללי

תכנית רב תחומית המקנה לתלמידים ידע מושגי במחקר התרבות, ובמיוחד במחקר תרבות הילד והנוער, וידע על פניה השונים והרב-גוניים של תרבות הילד והנוער בהיבטיהם ההיסטוריים והחברתיים.

 

בתכנית מלמדים חוקרים בעלי מוניטין במחקר תרבות הילד והנוער, מחלוצי המחקר של התחום בארץ.

התלמידים יכולים לבחור בין שלושה מסלולים: מסלול מחקרי (עם תזה, 28 ש"ס), מסלול עיוני (בלא תזה, 32 ש"ס) ומסלול עיוני עם התנסות מעשית (בלא תזה, 36 ש"ס).

הלימודים במסלול המחקרי נותנים מענה לביקוש ההולך וגובר מצד חוקרים המבקשים להתמחות בתחום ולכתוב בו את עבודות הגמר ובהמשך את עבודות הדוקטור שלהם; הלימודים במסלול העיוני מיועדים לתלמידים המעוניינים להעמיק את השכלתם בתחום וכאלה העוסקים, או המתכוונים לעסוק, במגוון המקצועות הנוגעים לתרבות הילד והנוער, בהם אנשי החינוך הפורמאלי והלא-פורמאלי: מורים, גננות, ספרנים, עורכים, כותבים ומוציאים לאור, אנשי תקשורת, קולנוע ואינטרנט ועוד, וכן מי שעוסקים בהיסטוריה החברתית של ילדים ובני נוער. הלימודים במסלול העיוני עם התנסות מעשית (בלא תזה) מיועדים למי, שבנוסף לרכישת ידע, מעוניינים להתנסות באחד מהארגונים הפעילים בתרבות הילד והנוער.

  • ראשת התכנית: פרופ' זהר שביט  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • יועצת אקדמית של התכנית: פרופ' יעל דר  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

    מידע מפורט ונוסף נמצא באתר האינטרנט של התכנית: 

     http://humanities.tau.ac.il/child_culture 

    ידיעון הפקולטה למדעי הרוח