קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג להיסטוריה של עם ישראל

לימודי התואר הראשון

תרגיל חובה בשנה ראשונה (מסגרת 140)

0677105801 - "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג104

קורסי בחירה מומלצים (מסגרת 111)

לימודי ליבה

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0690190101 - חז"ל ספרותם ועולמם (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0690293201 - ספרות הכישוף היהודית, מהעת העתיקה ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205
1880062701 - "ישראל" במקרא, בהיסטוריה ובארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00
0690191501 - דרכי פרשנות המקרא במדרשי התנאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0677113401 - עולמות יהודיים בין כורש למוחמד (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג104
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג104
0671238701 - יוון בארץ-ישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
0671259701 - תולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא ארכיאולוגי של ארץ ישראל
0677206901 - חיי יום-יום בקהילות יהודיות בעת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0671107401 - מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0671218901 - בין ירושלים ורומא - סוגיות של גלובליזציה מול התנגדות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677106101 - יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - א (עד שנת 1100)(קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677109001 - היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
0677126101 - תרגיל נושאי - קריאה בתעודות הגניזה, מקורות ומחקרים (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג104
**תלמידי החוג ילמדו את השיעור ואת התרגיל הצמוד כחטיבה אחת
**תלמידים מחוגים אחרים יכולים ללמוד רק את השיעור
0677109101 - מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג104
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
0677106201 - יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב -ב (עד שנת 1400) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
0677109301 - היישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי ועד נפילת החליפות העבאסית (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג104
0677126201 - תרגיל נושאי - קריאה בתעודות הגניזה , מקורות ומחקרים (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג104
**תלמידי החוג ילמדו את השיעור ואת התרגיל כחטיבה אחת
**תלמידים מחוגים אחרים יכולים ללמוד רק את השיעור

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677125801 - בין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות (תאריך בחינה)
פרופ' דוד אסףסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן279
0677126301 - המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0677124401 - העיתונות הציונית מראשיתה ועד השואה: שפה, תרבות וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר רונה יונהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
0677124101 - עצמאות או נכבה? נרטיבים מתחרים 1949-1947 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677114701 - התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0677122901 - יהודי ארצות הברית, 2016-1654: היסטוריה, חברה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
0677126601 - יהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראל (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן281
0677126401 - השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0677113901 - בונים אומה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0677111101 - מדינת ישראל בעשור הראשון (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
0677118701 - היישוב בין שתי מלחמות העולם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001
1882060301 - מבוא לתולדות השואה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעור00:00–00:00

לימודי התמחות - תרגילים

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0677113401 - עולמות יהודיים בין כורש למוחמד (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג104
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג104
0677206901 - חיי יום-יום בקהילות יהודיות בעת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677205801 - המפגש הראשון בין היהדות לאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג105
פרופ' יורם ארדרסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105
0677109101 - מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג104
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
0677207101 - מוסדות הקהילה בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג105
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג105
0677210501 - יישובים ואתרים בארץ ישראל בראי גניזת קהיר ומקורות מוסלמיים (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג104
פרופ' יורם ארדרסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג104
0677207401 - ספרות השו"ת כמקור היסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677210401 - מפטרוס אלפונסי ועד הדוכס מנקסוס (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג104
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג104

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677210801 - זרמים דתיים: רפורמה, אורתודוקסיה וניאו-אורתודוקסיה בחברה היה (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג105
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג105
0677210701 - יחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה, 1965-1948 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00רוזנברג209
0677206101 - פוליטיקה, אידיאולוגיה ומשפט בעשור הראשון למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'שו"תה'14:00–18:00רוזנברג212
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג105
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105
0677205401 - העימות היהודי-ערבי, 1939-1905 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00קרטר203 חדר מורים
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00קרטר203 חדר מורים
0677206201 - היצירה היהודית בעת החדשה: שורשים ומגמות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג105
0677210601 - הדפוס העברי ותרבות הספר (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00רוזנברג105

סמינרים לתואר ראשון

העת העתיקה - (מסגרת 300)

0677304801 - יחסי יהודים-נוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0671218501 - ספר שופטים בראייה היסטורית וארכיאולוגית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן304
**דרישת קדם: מבוא היסטורי או ארכיאולוגי לתקופת המקרא
**באישור ועדת ההוראה

ימי הביניים - (מסגרת 300)

0677303101 - היהודים וצליבת ישו: המיתוס וההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
0677308501 - איש בלב הסערה: עולמו המופלא של הרב יעקב עמדן 1776-1698 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0677307501 - רבנים, חצרנים ובעלי מלאכה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00קרטר202 חדר מורים

העת החדשה - (מסגרת 300)

0677307301 - "מימוש הבלתי נתפס": "הפתרון הסופי" ורצח היהודים בשואה: התפתח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואל זיסנוייןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0677500301 - דפוסי מנהיגות משתנים בתנועה הציונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677308501 - איש בלב הסערה: עולמו המופלא של הרב יעקב עמדן 1776-1698 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677500401 - בין דת לציונות - הילכו שתיהן יחדיו? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

מסלול לימודי ישראל

קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג105
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105

לתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה יש לבחור

שני ש"ס נוספים מקורסי הליבה

קורסי ליבה - מסגרת 185

0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן279
0677126301 - המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0677124101 - עצמאות או נכבה? נרטיבים מתחרים 1949-1947 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677210701 - יחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה, 1965-1948 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00רוזנברג209
0677114701 - התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0677206101 - פוליטיקה, אידיאולוגיה ומשפט בעשור הראשון למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'שו"תה'14:00–18:00רוזנברג212
0677126601 - יהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראל (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן281
0677126401 - השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0677113901 - בונים אומה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0677111101 - מדינת ישראל בעשור הראשון (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
0677205401 - העימות היהודי-ערבי, 1939-1905 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00קרטר203 חדר מורים
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00קרטר203 חדר מורים
0677118701 - היישוב בין שתי מלחמות העולם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001

סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340

0677500301 - דפוסי מנהיגות משתנים בתנועה הציונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677500401 - בין דת לציונות - הילכו שתיהן יחדיו? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

קורסי בחירה - מסגרת 190

מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'

לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן456
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן456
0662111501 - מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0677125801 - בין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות (תאריך בחינה)
פרופ' דוד אסףסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0811220201 - מבוא לתיאטרון יהודי עברי*** (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו211
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל** (תאריך בחינה)
גב' כהן כחלון רותםסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00נפתלי107
1031100203 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן כחלון רותםסמסטר א'תרגילג'16:00–17:00נפתלי107
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206
1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
מר הוד תמירסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי107
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'שיעורד'13:00–16:00נפתלי105
1411310701 - משפט עברי: הציונות ומדינת ישראל- הלכה והגות (תאריך בחינה)
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0622216801 - איראן, ישראל והעולם הערבי (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
0622217801 - הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה? (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן456
0662195901 - מרחב בספרות ילדים ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
מר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0677206201 - היצירה היהודית בעת החדשה: שורשים ומגמות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג105
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
0811113401 - מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני*** (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00מכסיקו213
0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו120
0851621201 - האור הגנוז:דת ויהדות בקולנוע הישראלי החדש (תאריך בחינה)
מר חיוטין דןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851615401 - קולנוע ישראלי של נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונקסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
0851669201 - דרמה בטלוויזיה הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקו211
1031100207 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי201
1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207
1031100209 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי207
1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' פינגר דסברג רעותסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי208
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי101
1031385301 - לאומיות, דו לאומיות ושלילת לאומיות במחשבה הציונית והישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי421
1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית: גלות, מולדת, קהילה, גאולה (תאריך בחינה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי106
1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי314
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' מזרחי ניסים
פרופ' רבינוביץ דני
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי201
1882060301 - מבוא לתולדות השואה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעור00:00–00:00

לימודי התואר השני

מסגרות 620, 625 - מסלול מחקרי

מסגרות 640, 645 - מסלול עיוני

סמינר חובה בשנה ראשונה בסמסטר א'

0677410001 - מקצועו של ההיסטוריון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

סמסטר א'

0677408501 - מפא"י, 1968-1930 - סיפורה של מפלגת שלטון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0671460801 - חבל בנימין בין התיאור המקראי, הממצא הארכיאולוגי והשחזור ההיס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
**באישור יועץ החוג לתואר שני על בסיס מקום פנוי
0677500301 - דפוסי מנהיגות משתנים בתנועה הציונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
**הסמינר פתוח גם לתלמידי שנה ג' בתואר ראשון באישור היועץ
0677408601 - להיות אזרחים במדינה החדשה: כינונה של הזהות האזרחית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0602612601 - מבית הילדים אל הבית: מאה שנות ילדות והורות בקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד101
0677410301 - יהודים ומומרים בימי הביניים - האם עדיין אחים? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

סמסטר ב'

0677405001 - הפולמוס היהודי נוצרי בימי הביניים - מתקופת התלמוד עד גירוש ס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0677500401 - בין דת לציונות - הילכו שתיהן יחדיו? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
**הסמינר פתוח גם לתלמידי שנה ג' בתואר ראשון
0677410201 - 'כל אנשי אייכמן': התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0602610201 - עיתונות הילדים העברית מראשיתה ועד ימינו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד101
0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677410101 - 'פנקסים' - חיי היחיד ומוסדות הקהילה בראשית העת החדשה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677409901 - סגפנות וסגפנים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח