(התכנית לתרגום ספרות (118

 

התכנית לתרגום ספרות נועדה לטפח תלמידים בעלי כישרון לתרגום בכלל ולתרגום הספרותי בפרט. התכנית מציעה מגוון קורסים במחקר התרגום לצד סדנאות מעשיות בתרגום ועריכת תרגום. החשיפה לפן התיאורטי במחקר התרגום לדורותיו, לצד העבודה היצירתית בסדנאות, יקדמו את הבנתם ואת יכולותיהם של התלמידים.

ההתקבלות לתכנית זו מוגבלת. את המתקבלים קובעת ועדת קבלה של החוג על-סמך תוצאות בחינת כניסה לאחר שנמצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. תלמידים שהתקבלו לחוג, אך לא לתכנית, יוכלו לבחור במגמה לספרות עברית וספרות כללית .

הרכב הלימודים בתכנית כולל את 24 השעות של לימודי הליבה של החוג לספרות; קורסים ייעודיים של התכנית (20 ש"ס); לימודי בחירה וסמינריונים (20 ש"ס). בסך הכל יגיע מניין השעות של הלומדים בתכנית זו ל-64 ש"ס.

בשנה א' יש ללמוד את הקורסים הבאים: מבוא לתורת התרגום, סדנה בתרגום פרוזה.

הלימודים הייעודיים (20 ש"ס)

1. מבוא לתורת התרגום - שעור (2 ש"ס) – שנה א'

2. סדנה בתרגום פרוזה (2 ש"ס) -  שנה א'

3. סדנה בעריכת תרגום (2 ש"ס)  - שנה ב'

4. . סדנה בתרגום ז'אנר נוסף (2 ש"ס), כגון: סדנה בתרגום שירה; סדנה בתרגום מחזות; סדנה בתרגום ספרות ילדים (מתוך היצע הסדנאות של תכנית לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום – שנה ב')

5. לימודי לשון עברית (4 ש"ס): קורסים בתחומי הסטיליסטיקה העברית וההכרעות הנורמטיביות, מהמגמה ללשון עברית בחוג לתרבות עברית – שנים ב' ג'

6.  קורס/ים בתולדות התרגום (4 ש"ס):  "אבני דרך בתולדות התרגום." ו"המקרא ותרגומיו" – שנים ב' ג'

 

לימודי בחירה וסמינריונים  (20 ש"ס) 

א. תלמידי התכנית ילמדו 12 ש"ס מקורסי הבחירה של המגמה לספרות עברית וספרות כללית. מומלץ לבחור מתוכם קורס על הלשון הפיגורטיבית.

ב. תלמידי התכנית ילמדו 2 סמינרים מהסמינריונים של המגמה לספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינריונים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

 

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית – המסלול החד-חוגי – 110 ש"ס

התכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונוח מוזס – מסלול 216  

התכנית לתרגום ספרות – מסלול 218

יתקבלו למסלול החד חוגי באחת התוכניות הנ"ל:

א. תלמידים שלמדו בשנה הראשונה באחת התוכניות הנ"ל במסגרת דו-חוגית (החוג לספרות וחוג נוסף לתואר ראשון).

ב. תלמידים העומדים בתנאי הקבלה של המסלול החד-חוגי בחוג לספרות (ראו לעיל בפרק "המסלול החד חוגי במגמה לספרות עברית וספרות כללית").

מבנה הלימודים

א. 64 ש"ס – השלמת כל חובות התכנית בלימודי התואר הראשון (כולל לימודי ליבה, קורסי בחירה וסמינריונים) ובנוסף:

ב. 20 ש"ס -  מלימודי הבחירה של החוג במגמת ספרות עברית וספרות כללית

ג. שני סמינריונים מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינריונים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

ד. 18 ש"ס – קורסים מוכרים מלימודי שנה א' בחוג השני. אם יחסרו שעות יש להשלים את החסר בקורסי בחירה נוספים. שימו לב: כדי להעביר אל החוג לספרות את הקורסים שנלמדו בחוג אחר יש להציג למזכירות החוג רשומת לימודים מעודכנת.

ציון גמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא: ממוצע העבודות הסמינריוניות - 20%;

ממוצע משוקלל של הקורסים האחרים - 80%.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח