ועדות פקולטטיות

ועדת הוראה
פרופ' מאירה פוליאק - יו"ר
פרופ' אותי בת-אל
פרופ' מירי שפר-מוסנזון
פרופ' תמר סוברן
ד"ר מחמוד כיאל
פרופ' רן ברקאי

ועדת מחקר 
פרופ' זהר שביט - יו"ר 
פרופ' גלילי שחר
פרופ' אורן טל
ד"ר מחמוד כיאל
ד"ר אורית רוזין 

ועדת מלגות
פרופ' טובי פנסטר - יו"ר
ד"ר ג'יריס חורי
ד"ר נועם מזרחי
ד"ר נועה נעמן-צאודרר

ועדת קתדרות 
פרופ' אייל זיסר - יו"ר
פרופ' בלהה מלמן
פרופ' חנה וירט-נשר
פרופ' ג'רמי כהן

ועדת קבלה 
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ - יו"ר 
פרופ' מאירה פוליאק
פרופ' מלאת שמיר
ד"ר אסף גולדשמידט
ד"ר נחמה ורבין

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח