בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם   ד"ר אירית בק   24/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים   ד"ר גיא רופא   29/01/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
עבודה   בימת אפריקה א'   פרופ' גליה צבר   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה

עבודה   תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא   ד"ר ערן כתר   מועד א : 07/02/2016 בשעה : 09:00 ; שי להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה   ד"ר שרון שלום   26/06/2016  09:00  25/07/2016  09:00 
בחינת בית   אתנוגרפיה של הגירה ומסעות   ד"ר כהן רוית   מועד א : 15/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 20.6.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית

מועד ב : 14/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 19.7.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית

בחינת בית   חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות   פרופ' גליה צבר   מועד א : 19/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 22.6.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית

מועד ב : 24/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 27.7.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית

בחינת בית   בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות**   פרופ' גליה צבר   מועד א : 04/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 7.7.16בשעה 13:00 למזכירות התכנית

מועד ב : 31/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש ללהגיש את הבחינה עד לתאריך 3.8.16בשעה 13:00 למזכירות התכנית

עבודה   בימת אפריקה ב'   פרופ' גליה צבר   מועד א : תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח