חטיבות לימודים מיוחדות

התכנית הרב תחומית במדעי הרוח מציעה הקבצי לימוד בעת העתיקה והעולם הקלאסי.

ראו תכנית הלימודים של התכנית הרב תחומית במדעי הרוח.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח